ఈ బ్లాగును శోధించు

10, ఆగస్టు 2012, శుక్రవారం

మూల భాషా? మాతృభాషా?


మూల భాషా? మాతృభాషా?
దైవారాధనలో ఏ భాష ఉత్తమం ? అనే అంశం మీద ఫేస్ బుక్ లో ఆసక్తి కరమైన చర్చ జరిగింది.మూల భాష -మాతృ భాషల పక్షాన ఎవరి వాదన వారు వినిపించారు.ఆవేశపడకుండా ఆలోచనతో ప్రశాంతంగా విషయ అవగాహనకై చదవండి. చర్చ ఇలా సాగింది:
ముస్తాక్ అహమద్ : అరబీ భాషనే దేవుని భాషగా వాదించే తీరు కొందరు ముస్లిం పండితుల్లోనూ కనిపిస్తుంది.అల్లాహ్ ఏదో ఒక ప్రత్యేక భాషా నిర్మాత కాదు.భాషా దురభిమాని కాదు .ఆయన సకల భాషల నిర్మాత.మాదే దైవిక భాష అని వాదించేవారు కాస్త తమ ఇంగితజ్నానంతో ఆలోచించాలి.ఏదో ఒక్క భాష మాత్రమే దేవునికి ఇష్టమైనదై ఉంటే ప్రపంచ ప్రజలందరికీ ఆ ఒక్క భాషే వచ్చి ఉండాలి.పోనీ దేవుడు తన గ్రంధాలన్నింటినీ ఆ ఒక్క భాషలోనే అవతరింపజేసి ఉండాలి.ఆరెండూ జరగలేదంటే దేవునికి ఇష్టమైన ఏదో ఒక్క భాష మాత్రమే ఉందనే వాదం అర్ధం లేనిది.వివిధ భాషలను నేనే చేశాను అని అల్లాహ్ ప్రకటించాడు (ఖురాన్ 30:22). ఏదో ఒక ప్రత్యేక భాషను మాత్రమే దేవుడు ఇష్టపడటం ఏమిటి?హాస్యాస్పదం. అలా అనటం అల్లాహ్ పై ఘోర నిందారోపణ చేయటమే అవుతుంది.ఇది తమకున్న సంకుచితత్వాన్ని భాషా దురభిమానాన్నిఅల్లాహ్ కు అంటగట్టడమే అవుతుంది.అల్లాహ్ కు భాషా దురభిమానం వంటి బలహీనత లేదు. అల్లాహ్ దాసులు సకల భాషలనూ సమాదరించాలి.ఉమ్ముల్ కితాబ్(లౌహే మహ్ఫూజ్ ) అనే మాతృ గ్రంధం అరబీ భాషలో లేదు.దానిలో నుండి ఖురాన్ ను తీసి అరబ్బుప్రజలకు అర్ధం కావటానికి సరళమైన అరబీ భాషలోకి అనువదించి పంపించాడు.( ఖురాన్ 43:3,4 ,44:58).అందుకు కారణం అరబీ భాష ఔన్నత్యం కాదు .సంబోదకులు అరబీ బాష తెలిసినవారు కావటమే ( ఖురాన్ 12:2,43:1-3). భాష ఎంత గొప్పదైనా ఆ భాషరాని ప్రజల ముందు ఆ భాషలో మాట్లాడితే చెవిటి వాని ముందు శంఖం ఊదినట్లే కదా?అలాగే మనమూ ఖురాన్ ను ఆయా భాషలలోకి మార్చి ప్రజలకు వినిపించాలి.శ్రోతల భాష కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.ఇది విశ్వాసులకు విధి (వాజిబ్).అరబీ భాషా భజన ఆపాలి.సందేశకులు శ్రోతల మీద తమ భాషను రుద్దకుండా ప్రజల భాషను నేర్చుకొని వారి భాషలోనే సందేశమివ్వాలి.అదే అల్లా మరియు ప్రవక్త సంప్రదాయం.అర్ధంకాని భాషలో భావం తెలుపుదామనుకోవటం మూర్ఖత్వమే అవుతుంది( ఖురాన్41:44).ఖురాను గ్రంధాన్ని సుమారు వెయ్యి సంవత్సరాల వరకూ అనువాదం చెయ్యకుండా అరబీ రాని ప్రజలను నరకం లోకి నెట్టారు.దైర్యం చేసి ఫారశీక భాషలోకి చక్కగా భావానువాదం చేసిన మౌదూదీ ని కూడా కాఫిర్ అన్నారు.--- ముస్తాక్ అహమద్,కాకినాడ ఫోన్.9848516362 scriptural.info@gmail.com
 నూర్ బాషా రహంతుల్లా:  మాత్రుభాషలో దైవారాధనవలన ఉన్న ప్రయోజనాలు తాను పలికే ప్రతి పలుకూ చక్కగా అర్ధంకావటం,హ్రుదయం స్పందించటం,తెచ్చిపెట్టుకున్న క్రుత్రిమత్వం లేకుండా దేవుడు తనను పుట్టించిన భాషలోనే హక్కుగా సహజంగా ప్రార్ధించటం.ఇలాంటి లాభాలన్నీ మూల భాష ద్వారా ఆ భాష బాగా నేర్చిన పండితులకుకలిగితే కలుగవచ్చు కానీ మూల భాషరాని వాడికి మాత్రం ఆ భాష వలన ఏ లాభమూ లేదు. అతనికి మాత్రుభాషలోని అనువాదమే వేదం లాంటిది.
జమీల్ అహ్మద్ :మూల భాష రాని వారికి తాను పనికే ప్రతి పలుకూ దేవుడిచ్చిన సందేశమే అని ఎలా తెలుస్తుంది?వేరే వారు అనువదించిన కుత్రిమత్వమే కదా అందులో ఉండేది. సహజత్వం మూల భాషలోనే కదా ఉండేది. మూల భాషను నేర్చుకుంటేనే సహజత్వాన్ని పొందగలం.
ముహమ్మద్ నజీరుద్దీన్ : పారశీక భాషలో తొలి అనువాదం చేసినవారు మౌదూదీ కాదు షాహ్ విలియుల్లాహ్ ముహద్దిస్ దహల్వీ రహిమహుల్లాహ్, (2/3/1703-17/8/1462).
జమీల్ అహ్మద్ : ఇక అరబీ భాష విషయంలో మీరు వ్రాసిన మాటలు చాలా వరకు నిజమైనప్పటికీ, కొన్ని విషయాల్ని మనం కూడా నమ్మకం తప్పదుః 1- అల్లాహ్ ఉద్దేశాన్ని మనం మన భాషలో అనువదింపబడిన ఖుర్ఆన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. కాని ఖుర్ఆన్ అరబీ భాషలో పారాయణం చేయడం అధిక పుణ్యం. దీనిని మనం తిరస్కరించరాదు. 2- నమాజులో ఇంకా వేరే కొన్ని సందర్భాల్లో అరబీలో ఉన్న సూరాలను, దుఆలను, జిక్ర్ ను మాత్రమే చదవాలి. వాటి అనువాదాలను చదవడం సరిపోదు. ఈ విషయాలు మింగడుపడనివారికి నచ్చజెప్పే మరెన్నో లాజిక్ పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి. కొరిన వారు మాతో సంప్రదిస్తే ఇన్షాఅల్లాహ్ ప్రయత్నం చేస్తాను. soolaaaaar@yahoo.com
వసీం అక్రమ్ : మనం హజ్ చేస్తాము.అక్కడ రంగు,వర్ణం,ప్రాంతం అనే బేధాలు ఉండవు. కదా? అరబీ భాష ప్రావీణ్యం లేకపోతే వింత చూపులు చూసుకోవాల్సి వస్తుంది.ఎప్పుడైనా ఫారిన్ వెళ్ళామనుకోండి,అక్కడ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో నమాజు ఆజాను,ఖుత్బాలు ఇస్తే ?అందుకే అరబీ భాష ఉండటం వల్ల మనలో ఐకమత్యం పెరుగుతుంది.
నూర్ బాషా రహంతుల్లా : తన సొంత జనం భాష రాని ఏ వ్యక్తినీ దేవుడు ప్రవక్తగా పంపలేదు. (ఖురాన్14.1) మూల భాష రాని వారికి తాను పనికే ప్రతి పలుకూ దేవుడిచ్చిన సందేశమే అని తెలియజెప్పినవాళ్ళే ఖురాన్ అనువాదకులు.అనువద్దం మూల భాషలోనుంచి మాత్రుభాషలోకి జరుగుతుంది కాబట్టి సొంత భాషలోకి దైవ సందేశాన్ని పొందిన హ్రుదయానందం చెప్పనలవికాదు.హ్రుదయం తెరువబడుతుంది.మనసు ఆలోచిస్తుంది.ఐకమత్యంకోసం ఎవరి మాత్రుభాష వారికి ఉపయోగపడుతుంది.పరాయి భాషతో ఐకమత్యం వచ్చినట్లు ఆసమయానికి కనబడినా తిరిగి సొంత భాషలోకి అనువదిస్తేనే అర్ధమయ్యేది, పనులు సాగేది. ప్రవక్త అరబ్బేతర భాషల వారితో వ్యవహారాలు నడిపేందుకు వీలుగా జైదును హెబ్రూ, సిరియా భాషలు నేర్చుకొమ్మన్నారు.
సుహైబ్ గ్రీకు భాష వారి మధ్య పెరిగి అరబ్బీ మరచిపోయాడు. అరబ్బీ రాకపోయినా అతను విశ్వాసాన్ని బట్టి ముస్లింగానే పరిగణించబడ్డాడు.
సల్మాన్అనే పర్షియన్కు జొరాష్ట్రియన్, క్రైస్తవ లేఖనాలూ, ఖురాన్లోనూ మంచి పరిజ్ఞానం ఉంది. ముహమ్మద్ప్రవక్త గారి జీవిత కాలం లోనే ఖురాన్ను ఫారసీ భాషలోకి తర్జుమా చేసిన మొదటి వ్యక్తి ఈయనే.
జమీల్ అహ్మద్ : అరబ్బేతర భాషలు నేర్చుకోవడం తప్పు అని ఇక్కడ ఎవ్వరూ చెప్పడం లేదు మరియు అరబ్బీ భాష వచ్చిన వాడే ముస్లిం రాకపోతే ముస్లిం కాదు అని ఎవ్వరూ చెప్పడం లేదు. ఎవరు ముందుగా ఖురాన్ ను అనువాదం చేసారు అనేది కూడా సమస్య కాదు. మూల భాషే రాక పోతే ఎవరైనా గ్రంధాన్ని ఎలా అనువదించగలరు.
నూర్ బాషా రహంతుల్లా : ఏదీ తప్పుకానప్పుడు ఇక సమశ్య ఏముంది?జై మాత్రు భాష,జై జై మూలభాష అందాం.మూల భాషను నేర్చి మాత్రుభాషల్లోకి దైవసందేశాన్ని అందజేసిన మహనీయులు,ప్రజల జ్నాన సంపదను పెంచిన వైతాళికులు అనువాదకులే. అనువాదకులందరికీ నమస్కారం.
జమీల్ అహ్మద్ : సమస్య ఏమంటే ఎవరికి వారు అర్థం చేసుకొని పొందే ఆనందానికి ఇతరుల అర్థానికి పొందే ఆనందానికి చాలా తేడా ఉంటుంది
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:   తేడా ఎప్పుడూ ఉంటుంది.అది తేడా మాత్రమే.సమశ్య కాదు.తెలుగులోనుంచి అరబీ లోకి మార్చినా అలాంటి తేడా ఉంటుంది.అసలు గ్రంధమే లేక పోవటం/రాకపోవటం కంటే అనువాద గ్రంధమైనా ఉండటమే మాలాంటివారికి మహా భాగ్యం.
జమీల్ అహ్మద్ : అది సమస్య కాబట్టే ఈ వాదన జరుగుతుంది. గ్రంధము తెలుగులో భగవంతుడు అవతరింపజేసి ఉంటే ఖచ్చితంగా తెలుగు నెర్చుకున్న వాడికి ఎక్కువ ప్రయోజనం కలిగేది. గ్రంధమే లేకపోతే అనువాదం అన్న సమస్యే ఉత్పన్నం కాదు. గ్రంధం అరబ్బీలో ఉంది కాబట్టే అరబ్బీ నేర్చుకున్న వారికి వేరే ఏ ఇతర భాషలు నేర్చుకున్న వారి కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనము ఉంటుంది
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:  అది మీకు సమశ్య కావచ్చు.మీరు అరబీలోనే ఆ ఃఎక్కువఃప్రయోజనం పొందుతున్నారు,పొందండి.అనువాదకుల దయ వల్ల ఇప్పటికే ప్రజలు చాలా ప్రయోజనం పొందారు.ఇంకా పొందుతారు.అనువాదాల్లోనుండి దైవసందేశం అన్ని భాషల్లోకి తన్నుకొని బయటకు వస్తోంది.పిక్తాల్,మౌదూదీ,ఇర్ఫాన్ లాంటి వారి అనువాదాల వల్ల అపారమైన మేలు కలిగింది,కలుగుతోంది.
జమీల్ అహ్మద్ : అరబ్బీ నేర్చుకోవడము ద్వారా చాలా మంది ఆ ఎక్కువ ప్రయోజనము పొందుతున్నారు. మీరు అనువాదం వల్ల పొందిన ప్రయోజనము కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనము పొందాలని అల్లాహ్ ను ప్రార్థిస్తున్నాను.
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:  అల్లా కృప. మన తెలుగు భాషలో కూడా ఖురాన్ కు పది అనువాదాలు వచ్చాయి.హదీసులు ,ఆయా విషయాలపై ఇస్లాం వైఖరిని వెల్లడిస్తూ వందలాది పుస్తకాలు ముద్రణై ఆత్మీయ వెలుగులు తెచ్చాయి.ఎవరికివారే దైవ గ్రంధాలను తమ సొంతభాషలో పరిశోధించుకుంటున్నారు,అనుమానం వస్తే ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ అనువాదాల వల్ల దైవ జ్నానం ప్రజల మధ్య విస్తరించింది.వీలైతే మీరు మూలభాష ద్వారా పొందిన ఆఎక్కువ జ్నానాన్ని మన భాషలో కూడా అందించండి.
 1. 1925-చిలుకూరి నారాయణ రావు ఖురాన్ షరీఫ్ మద్రాసు
 2. 1941-ముహమ్మదు ఖాసిం ఖాన్ ఖురాన్ షరీఫ్ 9 సూరా హైదరాబాద్
 3. 1948-మున్షీ మౌల్విముహమ్మద్ అబ్దుల్ గఫూర్, కురానె మజీద్ కర్నూలు
4. 1980-షేక్ ఇబ్రాహీం నాసిర్ అహమ్మదియ్యా కురాన్ , హైదరాబాద్
5. 1985-హమీదుల్లా షరీఫ్ ,దివ్య ఖుర్ ఆన్ జమాతె ఇస్లామి హింద్ హైదరాబాద్
6. 2004-అబుల్ ఇర్ఫాన్ , ఖురాన్ భావామృతం , హైదరాబాద్
7. 2007-యస్.ఎం.మలిక్ , ఖుర్ ఆన్ అవగాహనం అబుల్ అలా మౌదూదీ
8. 2008-డాక్టర్ అబ్దుల్ రహీమ్ బిన్ ముహమ్మద్ మౌలానా,సౌదీ అరేబియా
9. 2009-ముహమ్మద్ అజీజుర్రహ్మాన్,అంతిమదైవగ్రంధం ఖుర్ ఆన్ ళి2870 పేజీలురి (మౌలానా ముహమ్మద్ జునాగడీ) గారి ళిఅహ్ సనుల్ బయాన్రి హైదరాబాదు
10. 2010-అబ్దుల్ జలీల్ ,పవిత్ర ఖుర్ ఆన్ ,దారుల్ ఫుర్ ఖాన్,విజయవాడ.862 పేజీలు.
జమీల్ అహ్మద్ : ఈ పది అనువాదాలు ఖురాన్ ను ఒకే విధంగా అనువదించాయా?
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:  ఒకే విషయాన్ని పదిరకాలుగా అర్ధమయ్యేలా చెప్పాయి.చక్కని వ్యాఖ్యానాలతో అనుమానాలను పఠాపంచలు చేశాయి.వీటన్నిటినీ తులనాత్మకంగా పరిశీలించి చదివినప్పుడు కలిగే ఆత్మజ్నానం అంతా ఇంతా కాదు.ఒక్కొక్క మేధావి దైవం తనకు అనుగ్రహించిన జ్నానాన్నిఇలా మాలాంటి వాళ్ళకు పంచాడు.అనువాదకులు సమాజంలో ఆణిముత్యాలు.వారంతా మన బోధగురువులు.
జమీల్ అహ్మద్ : నా ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేదు. నా ప్రశ్న ఎన్ని రకాలుగా అర్థమయ్యేలా చెప్పాయి అని కాదు. అన్ని అనువాదాలు ఒకే రకంగా చెప్పాయా?
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:  ఒకే రకం అంటే?
జమీల్ అహ్మద్ : ఒక అనువాదంలో చెప్పిన విషయాన్ని వేరొక అనువాదంలో అదేవిధంగా చెప్పారా
నూర్ బాషా రహంతుల్లా : అదేవిధంగా అంటే అవే మాటలతో అనా?
జమీల్ అహ్మద్ : ఒకే అర్ధం గల వేరు మాటలైనా పరువాలేదు
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:  ఒకే అర్ధం గల వేరు మాటలతోనే అనువాదాలు చేశారు.
జమీల్ అహ్మద్ : అంటే పది అనువాదాల అర్థంలో ఎటువంటి తేడా లేదంటరా?వారు అనువదించిన గ్రంధం అర్థానికి అరబ్బీలో ఉన్న గ్రంధంలో ఉన్న అర్థానికి ఏ మాత్రం తేడా లేదంటారా?
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:  పదాలలో తేడా తప్ప అర్ధంలో తేడా ఏమీలేదు.అర్ధంలో తేడా ఉంటే అనువాదకులకు అరబీ సరిగా రాదని అర్ధం.అర్ధం కూడా సరిగ్గా అనువాదం చెయ్యలేకపోతే అనువాదకుల్ని తప్పుపట్టే ఉభయభాషా ప్రవీణులు బోలెడుమంది ఉన్నారు.నిఘంటువుల్ని తిరగేసి అనువాదాల నిగ్గు తేలుస్తున్నారు.అపార్ధం కలిగే పదాలుంటే నిలదీస్తున్నారు.
జమీల్ అహ్మద్ : అన్ని అనువాదాలలో ఒకే అర్థం ఉంటే నిఘంటువుల్ని తిరిగేసి నిగ్గుతేల్చాస్సిన అవసరము ఉండదు. తేడా ఉంటేనే నిగ్గుతేల్చాల్సిన అవసరము ఉంటుంది. ఖురాన్ ను ఇంతవరకు 100 శాతం కరెక్ఠుగా అనువాదం చేసానని ఏ అనువాదకర్త చెప్పలేదు. ఏదో తమ వంతు ప్రయత్నం మాత్రమే చేసారు. ఉభయభాషా ప్రవీణులు కూడా అనువాదాలు 100 శాతం కరెక్టు అనే పరిస్థితి లేదు. ఉభయభాషలు తెలిసిన వారికే దానిలో తేడా అర్థమవుతుంది.అనువాదాలు అవసరమే అనువాదాలు మూలం వైపుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగ పడాలి.అనువాదమే అంతా అని అనుకోకూడదు అని నా అభిప్రాయం.
నూర్ బాషా రహంతుల్లా : అయితే అనువాదాలు వద్దనేగా మీ వాదన?అలాంటప్పుడు ఉభయభాషలు తెలిసినవారుమాత్రం ఏం చేద్దామని?తేడాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటారా?మరో భాషతో పనేముంది?అంతా అరబీలో నడుపుకుపోవచ్చుగదా?
జమీల్ అహ్మద్ : అనువాదం వద్దు అని నేను ఒక్క వాదన చేయలేదు. నేను చేయని వాదనను నాకు అంటగట్టడం అర్ధరహితం. అనువాదం ఉంటే చాలు అన్ని అర్తమైపోతాయి మూల భాషతో మాకు పని లేదు. మా కోసం అనువాదం చేయడాని కొంతమందిని నియమించుకున్నాం వాళ్లే మాకు దిక్కు తప్పైనా ఒప్పైనా అనుకుంటే మీ ఇష్ఠం.
నూర్ బాషా రహంతుల్లా : మూలభాషే సర్వస్వం అయితే అనువాదం ఎందుకు?అనువాదంతో ఏం చేద్దామని?ధార్మిక విశ్వాసాలను మాకు మూలభాష వచ్చేదాకా అనువాదంకాపాడుతుంది అనుకోకపోతే అనువాదాలు ఇక ఎందుకు?మూల భాషరాని కోట్లాది మందికి అనువాదమే కదా అంతా.వారికి మూల భాష ఎప్పటికి వస్తుంది,స్వయంగాతేడాలు ఎప్పటికి గ్రహిస్తారు?మూల భాషను వచ్చినా రాకపోయినా చచ్చినట్లు అందరూ నేర్చుకోవాలి/చచ్చేదాకా నేర్చుకోవాలి అంటే జరిగే పనేనా?అనువాదకులు ఎవరూ ఎవరో నియమిస్తే అనువాదాలు చేయలేదు.ప్రజాహితం కోరి ఆ మహానుభావులు దైవగ్రంధాన్ని అనువదించారు.వారు బోధ గురువులు.బాధగురువులు మాత్రం మూలభాషరాని వారిని బాధపెడుతున్నారు.ఆ భాధ పడాలా వద్దా అనేది ఎవరిష్టం వారిది.నిర్బందించి ఎవరినీ మార్చలేము.
జమీల్ అహ్మద్ : నిర్భందించి ఎవ్వరినైనా మార్చాల్సిన అవసరం ఎవరికీ లేదు. మూల భాష నేర్చుకోవడము వలన ప్రయోజనము ఎక్కువ అనేవారు బాధగురువులుగా కనిపిస్తే చాలా సంతోషం. మూల భాష రాని వాళ్లు చచ్చినట్టు నేర్చుకోవాలి అని ఎవ్వరూ బలవంతము చేయడం లేదు. నేర్చుకుంటే ప్రయోజనం ఎక్కువ అని మాత్రమే చెపుతున్నాను. దానికి బాధ గురువులు బాధపెడుతున్నారని బాధపడనవసరము లేదు.
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:   ఎక్కువఃప్రయోజనం ఏమిటో చెప్పండి.అది నచ్చితే నేర్చుకుంటారుగా.మూలభాషను వ్యతిరేకిస్తే మాకు మాత్రం కలిగే ప్రయోజనం ఏముంది?మాకు అరబీ రాకనే ఈ అవస్థ.మాతృభాష ద్వారా అంతా అర్ధమౌతోంది కదా? మూలభాష నేర్చితే కొత్తగా కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి?భావం అర్ధంకావటమేనా లేక మూలభాషాపదాలు ఉచ్చరించితేనే అలౌకిక ఆనందం పుణ్యం...లాంటివి ఏమైనా కలుగుతాయా?లేక భావాన్ని గ్రహించటంతో నిమిత్తం లేకుండా మూల భాష ఉచ్చారణ ఏమైనా నిర్బంధం చేయబడిందా?
జమీల్ అహ్మద్ : భావం అర్ధం కావటమే ముఖ్యం అరబ్బీ నందు చాలా పదాలు ఎంత గొప్ప పండితులు అనువాదం చేసినా అవి వారినే తృప్తి పరచలేకపోయాయి. ఆ పండితులు ఉన్నంతలో వారు మంచి ప్రయత్నమే చేసారు. వారి ప్రయత్నంలోని నిజాయితీ ని ఎవరూ శంకించాల్సిన అవసరం లేదు. మూలభాష నేర్చుకొని మూల భాష పదాలు ఉచ్చరిస్తూ భావం అర్థం చేసుకునే వారు నిజాయితీగా చాలా ప్రయోజనం పొందుతారు
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:  సంతోషం.అరబీ భాష దాని నుడికారం రీత్యా ఎంతో సుసంపన్నమయిందే, అయినా అదీ మానవ భాషే. మనిషి మాట్లాడే భాషలు ఏవైనా సరే ఎన్నో పరిమితులతో కూడుకున్నవి. అవి ఖురాన్లోని సువిస్తారమైన విషయాలకు సమగ్రమయిన మకుటాలు కాగల పదాలు, సమాసాలు అందజేయలేవు.- (అల్ బకరా  సూరా ప్రవేశికలో మౌలానా మౌదూదీ గారి వ్యాఖ్యానానికి మలిక్గారి అనువాదం.)భాషలకన్నా అవి అందజేసే భావాలే ముఖ్యమైనవి.భాషల గురించి లిపులగురించి ఎన్ని వివాదాలున్నా భావాలే మనసుల్ని ఏలగలవన్నది మాత్రం నిర్వివాదాంశం. (మలిక్ 29.7.83)
జమీల్ అహ్మద్ : అది మానవ భాష కాబట్టే నేర్చుకోవడానికి భయపడనవసరము లేదు. అది పరభాష నేనెందుకు నేర్చుకోవాలనుకునే వారిని బలవంతం చేయవలసిన అవసరం లేదు. వారు నేర్చుకోనంత మాత్రాన అరబ్బీకి వచ్చే ప్రమాదమేమి లేదు. భావం అనేది భాష నుండే వస్తుంది. భావం అర్ధం కావాలంటే భాష రావాలి
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:  అర్ధమయ్యేదే మాతృ భాష.మస్జిద్లో తెలుగు భాషలో ధార్మిక విషయములు మైకులో చెప్పటం ఏ మాత్రం తప్పు కాదు. చాలా మంది తెలియక ఇలాంటి అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారు. దైవ ప్రవక్తలు కూడా తమ జాతి ప్రజలు మాట్లాడే భాషల్లోనే వారిని సంబోధించారు. భాషతో ధర్మానికి సంబంధం లేదు. దివ్య ఖురాన్మూలగ్రంధం అరబీలో ఉండటం మూలాన మనం దానికి ప్రత్యేకతనిస్తాము. కానీ ప్రసంగాలు, బోధనలు, ఉపదేశాలు, హితబోధలు అన్నీ ఆయా ప్రజల భాషల్లోనే జరగాలి, జరుగుతున్నాయి కూడా.అంతే కాని ఏదో తెలియని భాషలో అన్యమనస్కంగా, పరిపరి విధాల పోయే హృదయాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవడం చేతకాక ఉపన్యాసాలు చెయ్యడం, వినడం, ఎక్కడా జరగడం లేదు. సంకుచిత భాష, వర్గ, జాతి పరిధుల నుండి ఎంత త్వరగా బయటపడితే అంత మంచిది. (మలిక్ 11.10.85)
జమీల్ అహ్మద్ : మస్జిద్లో తెలుగు భాషలో ధార్మిక విషయములు మైకులో చెప్పటం ఏ మాత్రం తప్పు కాదు. తప్పు అని ఎవరు చప్పారు. దివ్య ఖురాన్మూలగ్రంధం అరబీలో ఉండటం మూలాన మనం దానికి ప్రత్యేకతనిస్తాము కాదు ప్రత్యేకత వచ్చింది. ఆ ప్రత్యేకత చివరివరకూ ఉంటుంది కూడా.
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:  ప్రసంగాలు, బోధనలు, ఉపదేశాలు, హితబోధలు అన్నీ ఆయా ప్రజల భాషల్లోనే జరిగినప్పుడు/జరగటం తప్పుకానప్పుడు ఆ ప్రత్యేకత వచ్చిన భాషతో ఇక పనేముంది?
జమీల్ అహ్మద్ : ఆయా ప్రజల భాషల్లో జరిగే తప్పులను సరిచేసేదే మూల భాష . ఆ ప్రత్యేక భాష అవసరం లేనపుడు అనువాదంలో మిగిలేవి పిట్ట కధలే
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:  ఇప్పటికీ తప్పుల సవరణ పూర్తికాలేదా?తప్పులేని అనువాదం ఒక్కటీ తయారుకాలేదా?అనువాదకులందరూ పిట్టకదలతోనే సరిపెట్టుకున్నారా?అర్థం కాని భాషలో, శబ్దాలు కూడా సరిగ్గా వినరాకుండా కునికిపాట్ల మధ్య వినే ఖురాన్ ఏ విధంగానూ ఫలప్రదం కాదు (మలిక్ 19.7.85)
కవి యాఖూబ్ : ఆరాధానానందం పరమావధి.అది కలగని స్థితి వుంటే, ఇన్ని విషయాలూ వ్యర్ధమే.!
నూర్ బాషా రహంతుల్లా: ఆరాధనానందం భలేపదం వాడారు కవి యాకూబ్ గారూ.అది సొంత భాషలోనేగా కలిగేది?
రామ్ ప్రసాద్ కేసిరాజు : చాలా మంచి అలోచన.తప్పని సరిగా అచరించాలి.
సయ్యద్ అబ్దుస్సలాం : అరబీ దేవ భాష లేదా ప్రళయ దినాన అల్లాః అరబీలో మాట్లాడుతాడు అన్న విషయాన్ని ధర్మపండితులలో అగ్రగణ్యులు  తోసి పుచ్చారు, అటువంటి కథనాలను బలహీమైనవిగా పేర్కొన్నారు. ఇక ఖురాన్ లౌహి - ఎ - మహాఫూజ్ లో అరబీలో లేదు అన్న మాట గాలి ఖబురులా చెప్పేస్తే  సరిపోతుందా...దేనికైనా ఆధారం కావాలి...ఖురాన్లోని ఒక్కో అధ్యాయ అవతారానికి ఒక్కో నేపధ్యం ఉంది, వాటన్నింటిని తెలుసుకోకుండానే ఎవరికి ఇష్టమొచ్చినట్లు వారు చెప్పడం ఎంత వరకు సబబు..? కురాన్ని విమర్శించిన వారిలో ఈనొక్కడే ప్రధముడు కాదు....అలాంటి వారు కోకొల్లలు వచ్చారు...ఐతే ఖురాన్ వారితో చేసిన చాలెంజ్ - ఇందులోని ఆయాతు వంటి ఒకే ఒక్క ఆయతుని లిఖించుకు తీసుకు రమ్మని...అది ఇప్పటి వరకు ఏ మానవ మాత్రునికి సాధ్యం కాలేదు...కారణం అది అల్లాః వచనం అవ్వడమే, ఇక అనువాదం అంటారా ఎవరికీ ఏ భాష మీద బాగా పట్టుంటుందో వారు అంతగానే బాగా అనువాదం చేయగలరు...ఇది మీరు కూడా గమనించగలరు... ఇక అనువాద మర్యాదల విషయానికొస్తే ఏ గ్రంథాన్ని అనువదిన్చాలన్నా అనువాదకర్తకు ఏక సమయంలో రెండు భాషల సాహిత్యం మీద సమాన స్థాయి ప్రావిణ్యం ఉండాలి...అలా ఉన్నప్పటికీ అనువాదకర్త తన మనో భావాలని అందులో ఏమైనా జోప్పించాడా? లేదా అని తెలుసుకోవడానికి మూలం ఎంతైనా అవసరం...కనుక అల్లాః మేమే ఈ గ్రంథాన్ని అవతరింప జేశాము. మేమే దీన్ని రక్షిస్తాముః అని చెప్పింది మూలం విషయంలో అన్నది గమనార్హం..ఇక వితండవాదానికి దిగే వారంటారా వేయి కారణాలు చెప్పిన వినరు...మరిన్ని వివరాలు మీతో పంచోకోవాలని ఉంది, సర్, నూర్ బాష రహమతుల్లా గారు ప్లీజ్ మీ ఈ మెయిల్ ఐడి ఇవ్వగలరు....
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:  సంతోషం.ఉమ్ముల్ కితాబ్(లౌహే మహ్ఫూజ్ ) అనే మాతృ గ్రంధం అరబీ భాషలోనే ఉంటే దానిలో నుండి ఖురాన్ ను తీసి అరబ్బుప్రజలకు అర్ధం కావటానికి సరళమైన అరబీ భాషలోకి అనువదించి పంపించాల్సిన అవసరం ఏమిటి? ( ఖురాన్ 43:3,4 ,44:58) అనే ముస్తాక్ గారి గాలి ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పండీ.అరబీ భాష మూల భాష కాబట్టి దాని ఔన్నత్యాన్ని అందరూ అంగీకరిస్తారు.కానీ అనువాద భాషలను ఎందుకూ పనికిరాని భాషలు అంటూ కొందరు వితండవాదం చెయ్యటం న్యాయమేనా?మీ మెయిల్ ఐ.డి.ఇస్తే తెలుగు దేవ భాషేఃపుస్తకం  పంపిస్తాను.నా ఐ.డి. nrahamthulla@yahoo.com.జవాబులు మాత్రం ఇక్కడే ఇవ్వండి.ఎందుకంటే మీ అందరి అభిప్రాయాలను నేను రాబోయే వ్యాసాలలో వాడుకుంటాను.
సాయికిరణ్ గౌడ్ : Awesome brief sir , double like
సయ్యద్ అబ్దుస్సలాం : సర్, ముష్తాక్ గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు, మిడి మిడి జ్ఞానం గల వ్యక్తులు చెప్పేది హేతుబద్ధాంగానూ ఉండదు.కనీసం ప్రామాణికమైనదిగా కూడా ఉండదు. లౌహ్ - ఎ- మహ్ఫూజ్ అన్నది ఒక అగోచర విషయం...అందులో కేవలం ఖురాను గ్రంథమే కాదు సృష్టిరాసులన్నింటి విదిరాతలు సృష్టిలో జరిగింది, జరగనున్నది ప్రతి విషయం నమోదయి ఉన్నదన్న విషయం మహనీయ ముహమ్మద్ (స) వారి పలు ప్రవచనాల ద్వారా తెలుస్తుంది..అలాగే లౌహే మహ్ఫూజ్లోని సమాచారమంతా ఏ భాషలో ఉంది అన్న విషయమూ అగోచారమినదే...లౌహే మహ్ఫూజ్లో ఖురాన్ ఏ భాషలో ఉందన్న మాటే నేను ఎత్తలేదు.. ఇక సులభమైన భాష అని ఖురానులో ఎక్కడా లేదు. స్పష్టమైన అరబీ భాషలో అని ఉంది, ఈ గ్రంథాన్ని గుణపాఠం గ్రహించేందుకు సులభతరం చేసాముః అని ఉంది. ఇక అనువాదం చేయబడి, ఇంకేదో చేయబడి అన్న మాటే రాదు. ఇక భాష అన్నది అది ఏదైనా దేవుని వరప్రాసడమే...వ మిన్ ఆయాతిహి ఇఖ్తిలాఫీ అల్సినతికుం వ అల్వానికుం (రూం అధ్యాయం ౨౨ వ వచనం) భూమ్యాకాశాల సృష్టి, మీ భాషల్లో, రంగుల్లో గల వైవిధ్యం కూడా ఆయన (శక్తి) సూచనల్లోనివేఁ. పొతే తెలుగు ప్రసంగాలు జరగాలి, తెలుగు భాష మూడు పూలు ముప్పై కాయల్లా వర్థిల్లాలని కోరుకోవడమే కాక ఆ నిమిత్తం మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాము కూడా...అందులో భాగమే (విదేశాల్లో) కువైట్లో మొదటి సారి తెలుగు భాషలో జుమ ప్రసంగం మినిస్ట్రీ తరపు నుంచి జరుగుతుంది. ఉర్దూ మాట్లాడే కొందరిలో భాషా దురభిమానం ఉందన్న చేదు అనుభవం ఇక్కడ సైతం చవి చూసాము.. భాష దేవుని వరం అని అన్య రచయితల వ్యాస, పుస్తక సహకారంతో వ్రాసిన ఓ చిరు వ్యాసాన్ని మీ వాల్ మీద పోస్ట్ చేస్తున్నాను..చదవగలరు... నా ఈ మెయిల్ ఐడి - abdussalamsyed@ymail.com
నూర్ బాషా రహంతుల్లా:  భాష దేవుని వరం.భాషా వైవిద్యం ఆయన శక్తి సూచన అంటూ ఇప్పటి దాకా ఉర్దూ అరబీ భాషల్లో ఉన్న దైవ సందేశాలను అనువాదం చేసి తెలుగులో కూడా జుమాప్రసంగాలను చేస్తున్నందుకు మీరంతా అభినందనీయులు.తాడేపల్లి మండలం నులకపేట మసీదు ఇమామ్ జలీల్ గారు (ఫోన్.9948151159) అనేక సంవత్సరాలనుండి క్రమంతప్పకుండా ఒక వారం ఉర్దూలో ఒకవారం తెలుగులో ప్రసంగిస్తున్నారు.ఉర్దూ ముస్లిములు,తెలుగు ముస్లిములు తన్నుకొని పోలీసు కేసులదాకా వెళ్ళిన భాషల గొడవను ఆయన అలా తీర్చారు.లౌహే మహ్ఫూజ్ ఏ భాషలో ఉందో మనకు తెలియదు.ఇన్నాళ్ళూ ఇస్లాం సందేశాలు తెలియలేదు కాబట్టి ఏమి అడగాలో తెలియలేదు.మీలాంటి వారంతా కొన్నిఏళ్ళుగా వాటిని తెలియజెప్పుతున్నారు కాబట్టి విషయాలు తెలిసేకొద్దీ తెలుగు జనం నోరు తెరిచి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు.అడిగే వాళ్ళను గాలి ప్రశ్నలు వేసేవాళ్ళూ, మిడి మిడి జ్ఞానం గల వ్యక్తులు,హేతుబద్దత లేనివాళ్ళూ ,వాళ్ళతో మాట్లాడదలుచుకోలేదు అనకుండా ఓపికగా చెబుతూనే ఉండండి.మీరు మాట్లాడేవి సొంత మాటలు కాదు , దైవవాక్యం మీద బేస్ అయ్యి రిఫరెన్సులతో సహా మాట్లాడుతారు గనుక వాదనలో తప్పు ఉంటే తెలిసిపోతుంది.తప్పు మార్గంలో పోతున్నామని తెలిసిన వ్యక్తి ఎప్పటికైనా తప్పు దిద్దుకుంటాడు.మీకు నా పుస్తకాలు మెయిల్ చేశాను.
సయ్యద్ అబ్దుస్సలాం : ధన్యవాదాలు సర్ 
తాడేపల్లి  లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం : బాగా వ్రాశారు. తెలుగువారు ఏ మతస్థులైనా తెలుగులోనే ప్రార్థనలూ, పూజలూ చేయాలి. తెలుగు హిందువులు కూడా తెలుగులోనే సమస్త మత కార్యక్రమాల్నీ నడిపించుకునే రోజు రావాలి. నేను కూడా ఇందుకోసం కృషి చేస్తున్నాను. త్వరలో ఈ గడ్డ మీద తెలుగు హిందూమతం ప్రతిష్ఠాపితమవుతుంది.
నూర్ బాషా రహంతుల్లా: A Muslim believes that faith is not complete when it is followed blindly or accepted unquestioningly. Man must build his faith on well-grounded convictions beyond any reasonable doubt and above uncertainty. Islam insures freedom to believe and forbids compulsion in religion.
బాషా కడప:  నిస్సందేహంగా సకల భాషలూ దైవానివే. ఖురాన్ ను అరబీలో భాషలోనూ, అంతకుముందు గ్రంథాల్ని ఇతర భాషల్లోనూ అవతరింపజేశాడు. ఇక్కడ గొప్ప భాష, హీన భాష అనే తేడాలేమీ లేవు. కానీ ముస్లిములు నమాజ్ లో చదివే సూరాల్ని తెలుగులోనో, మరో భాషలోనో అనువదించి చదవడానికి అనుమతి లేదు. ఎందుకంటే ఇందులోనే విశ్వమానవ సారూప్యత కనబడుతుంది. ఉదాహరణకు మీరు చైనాకు వెళ్ళారనుకోండి. అక్కడ ఒక మస్జిద్లో నమాజ్ సూరాల్ని చైనీస్ భాషలో పఠిస్తుంటే ఒక్క ముక్క అర్థమవుతుందా? అలాగే ఒక ఇతర దేశస్థుడు మన రాష్ట్రానికి వచ్చాడనుకోండి. మనం పూర్తి తెలుగులో నమాజ్ ప్రారంభిస్తూ "అల్లాహుఅక్బర్ " అనికాకుండా "దేవుడే గొప్పవాడు" అని ప్రారంభిస్తే ఎలా వుంటుంది? పాపం అతను దిక్కుతెలీక చస్తాడు. కాబట్టి ఒక ముస్లిం అనేవాడు ప్రపంచంలో ఎక్కడికెళ్ళినా అజాన్ చెప్పడంలోగానీ, నమాజ్ సూరాల్లోగానీ తేడావుండదు. ఇక మస్జిదుల్లో ప్రసంగాలు, దువాలు స్థానిక భాషల్లో చేసుకోవడానికి లక్షణంగా అనుమతి వుంది. ఎవరన్నా వితండవాదంతో "లేదు లేదు నమాజ్ సూరాలు కూడా తెలుగులో అనువదించి చదవాలి" అని పట్టుపడితే అతనికంటే మూర్ఖుడు ఎవడూ వుండడు. ఇక గుళ్ళలో సంస్కృత శ్లోకాలు కూడా తెలుగులో అనువదించి పఠించాల్సి వుంటుంది. అంతెందుకు... మన జాతీయగీతం హిందీలో వుండాల్సింది బెంగాలీలో ఎందుకు వుంది? ఆ భాష దేశంలో ఎంతమందికి వచ్చో చెప్పండి. ముందుగా మార్పు జరిగితే జాతీయగీతాన్ని తెలుగులో మార్చాలి. ఇకపై జనగణమన అని మొదలుపెట్టకూడదు.
తాడేపల్లి  లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం :అది మన జాతీయగీతం అని ఎవఱన్నారండీ ? నా బొంద, అది మనది కాదు. అది ఇండియాది. మన జాతీయగీతం "మా తెలుగుతల్లికి మల్లెపూదండ..." మాత్రమే. మన ఆంధ్రా ప్రస్తుతం ఇండియా కింద సామంతదేశం. ఆఫ్టరాల్ సామంతదేశానికి మహాసామ్రాజ్యాన్ని మార్చేటంత సీనుండదు. ఇహపోతే హిందూ గుళ్ళల్లో తెలుగుని ప్రవేశపెట్తే ప్రయత్నాలు మేము చేస్తూనే ఉన్నాం. కొంతకాలానికి హిందూగుళ్ళన్నింటినీ తప్పకుండా తెలుగులో నింపేస్తాం.
నూర్ బాషా రహంతుల్లా: ఆరాధన శబ్ధాడంబరము,పుణ్యమంత్రాలు వల్లెవేయటం కోసమే అయితే అనువాదం అవసరమే లేదు.మాత్రుభాషలో దైవారాధన చేస్తే ఏదోలా ఫీలయ్యేవాళ్ళూ,కన్ ఫ్యూజ్ అయ్యేవాళ్ళూ మూల భాషలోనే నమాజులు చేయటం మంచిది.ఎందుకంటే ఎవరికి ఏ భాష మీద అవగాహన,మక్కువ ఉంటే ఆ భాషలోనే ఆరాధనానందం కలుగుతుంది.ఒక్క భాష మాత్రమే వచ్చినవాడికంటే పది భాషలు వచ్చినవాడు బలవంతుడే.అయితే ఆ బలాన్ని భాషలు రానివారి మీద బలవంతంగా రుద్దితే తట్టుకోలేక,అర్ధం కాక నాస్తికులైపోవచ్చు.ఇప్పుడు ఉన్నది మూలభాషలోని ఒరిజినాలిటీ,అందం,రిథం మాత్రమే కావాలనుకునే శబ్దార్చకులే.భావార్చకులు ఒకే ఆలయంలో పది భాషల్లో హోరెత్తించాలని చూడరు.చూశారంటే గోల చేసి మాత్రు భాషలలో దైవారాధన వృధా,అసాధ్యం అని చెప్పటానికే.మనసున్న ప్రతి వ్యక్తికీ దేవునికి తన ప్రార్ధన మర్యాదపూర్వకంగా అల్లరిలేకుండా భయభక్తులతో ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసు.భక్తి అంటే అర్ధంకాని మంత్రాల గోల కాదు.హృదయంలోనుంచి పెల్లుబికే ఆరాధన."ధర్మస్వీకరణలో ఎలాంటి బలవంతం బలాత్కారం లేవు.అల్లాను నమ్మిన వాడు ఎన్నటికీ ఏమాత్రం చెక్కుచెదరని ధృఢమైన ఆశ్రయం పొందినట్లే"(బఖరా 2:256).అందరికీ వచ్చే ఏకైక భాష అందరికీ అర్ధమయ్యే ఒకే ఒక్క భాష అందరికీ వచ్చి తీరాల్సిన భాష అంటూ దేవుడు ఏభాషనూ తయారు చెయ్యలేదు.ప్రతి ప్రవక్తకూడా తన మాతృభాషలోనే మత ప్రచారం చేసేవారు. అసలు దైవసందేశం కూడా ప్రవక్తల యొక్క మాతృభాషలోనే వచ్చేది. ఎందుకని? ప్రవక్తకు ముందు అర్ధం కావాలి. ఆ తరువాత ఏ ప్రజలకైతే చెప్పబోతున్నాడో ఆ ప్రజలకు అర్ధం కావాలి.

సొంత భాషలోకి చేసిన తర్జుమానే అర్ధం కానప్పుడు మూలభాషలోది అసలే అర్ధంకాదు.వక్రీకరణలు చెయ్యాలనుకునే వక్రబుద్దులు మూలభాషీయుల్లో కూడా ఉంటారు.దేవుని దృష్టిలో భాషకంటే భావమే ముఖ్యమైనది.అర్ధం కాని మంత్రపఠనం కంటే హృదయం లోనుంచి వెలువడే కన్నీటి ప్రార్ధనే విలువైనది.లయబద్దమైన వేదమంత్రాల శబ్ధానికే ఉప్పొంగటం,ఆపదాలు విని పలకటం వల్ల కలిగే పుణ్యం కంటే వాటి అర్ధం మన భాషలో విని అర్ధం చేసుకొని మన భాషలోనే తిరిగి మనసుతో చెప్పటం వల్ల కలిగే ఫలితం ఎక్కువ.వక్రీకరణ,పెడర్ధం లేకుండా చేసిన సరయిన తర్జుమాలూ ఉన్నాయి.వాటి వల్లనే మాకు ఇలా ప్రశ్నించగలిగే జ్నానం వచ్చింది.మూల భాష నేరిస్తేనే భక్తుడికి ప్రార్ధనార్హత కలుగుతుంది అని శాసిస్తే వెనుదిరిగిపోతారు.అలాంటి నిర్బంధమూ లేదు.హృదయ భాష మాతృ భాషే.ఎన్ని భాషలైనా అదనంగా నేర్చుకుంటే తప్పు లేదు.ప్రయోజనం కూడా ఉంది.కానీ అది ఒకడి ఇష్టాయిష్టాలను బట్టి ఉంటుంది.దానికి పరిమితీ లేదు.నిర్బంధంగా నేర్పజూస్తేనే సమశ్య."మేము పంపిన ప్రతి ప్రవక్తా విడమరచి చెప్పటానికి వీలుగా తన జాతి ప్రజలు మాట్లాడే భాషలోనే మా సందేశం ప్రజలకు అందజేశాడు"(ఇబ్రాహీం14:4). నిర్బంధానికి గురై ప్రశ్నించకుండా ముస్లిం దేనినీ గుడ్డిగా నమ్మకూడదు.ముస్లిం తనకున్న సందేహాలన్నీ తీర్చుకొని,ఏ మాత్రం అనుమానాలు లేనివిధంగా పటిష్టమైన విశ్వాసాన్ని స్వచ్చందంగా పొందాలి.మా మతాన్ని నమ్మి తీరాలి అనే నిర్బంధం ఇస్లాం ఎవరిమీదా విధించదు.సోదరులారా అలాగే తెలుగు ముస్లిములమీద అరబీ నిర్బందం కూడా వద్దు అనుకోండి.
తాడేపల్లి గారూ "హిందూ గుళ్ళల్లో తెలుగుని ప్రవేశపెట్తే ప్రయత్నాలు మేము చేస్తూనే ఉన్నాం. కొంతకాలానికి హిందూగుళ్ళన్నింటినీ తప్పకుండా తెలుగులో నింపేస్తాం" అని మీరు అంటుంటే సరే ఎవరి భాషలో వారు పూజలు చేసుకోండి దైవాన్ని కొలుచుకోండి అనకుండా మిమ్మల్ని  మూర్ఖుడు అన్న మూర్ఖులు ఎక్కడన్నా తగిలారా ?విశ్వవ్యాప్తంగా ఒకరికొకరు అర్ధం కావాలంటే,ఐక్యత రావాలంటే దేవభాష సంస్కృతంలోనే మంత్రాలు చదవాలి, మాతృభాష ప్రసంగాలకు పనికొస్తుంది కానీ పూజల్లో చెల్లదు అని మూర్ఖంగా వితండ వాదం చేస్తూ మీపై ఎవరన్నా సంస్కృతపట్టు పట్టారా ?నీదీ ఒక భాషేనా?నీది దేవుడు అంగీకరించని భాష,పూజకు పనికిరాని పనికిమాలిన భాష అని ఎగతాలి చేసిన అహంకారులు,అపహాసకులు మీకు తారసపడ్డారా
 తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం :మాటే మంత్రమూ
మనసే బంధమూ
ఈ మమతే ఈ సమతే
మంగళదాయకం
ఇది కల్యాణం, కమనీయం...

అని సినిమా కవి ఊరికే అనలేదు. దేవుడు మన హృదయాన్ని మాత్రమే చూస్తాడు. ఏ భాష ? అని చూడడు. నేనీ మధ్య పచ్చివ్యావహారిక తెలుగులో హృదయపూర్వకమైన ఒక సుదీర్ఘప్రార్థన వ్రాసి దేవుడి ముందు పెట్టాను. ఆయన దాన్ని స్వీకరించానని, అంగీకరించాననీ నాకు తెలియజేశారు. అప్పట్నుంచీ ఆనందంలో మునకలు వేస్తున్నాను. అనుభవజ్ఞానం కంటే వాదన గొప్పది కాదు గదా !

"...అయితే ఆ బలాన్ని భాషలు రానివారి మీద బలవంతంగా రుద్దితే తట్టుకోలేక,అర్ధం కాక నాస్తికులైపోవచ్చు..."

హిందువులలో కొందఱికి ఇలాగే జఱిగింది. జఱుగుతోంది.

"...ప్రతి ప్రవక్తకూడా తన మాతృభాషలోనే మత ప్రచారం చేసేవారు...."

ఈ అంశాన్ని కన్వీనియంటుగా మర్చిపోతారు అందఱూను !

"...వక్రీకరణలు చెయ్యాలనుకునే వక్రబుద్దులు మూలభాషీయుల్లో కూడా ఉంటారు...."

అందుకే గదా హిందూగ్రంథాల మీద సంస్కృత పండితుల వక్రీకరణలూ, వాదాలూ ఎక్కువై ఏకంగా ఒక డజన్ ఉపమతాలు పుట్టుకొచ్చేశాయి ద్వైతం, అద్వైతం., విశిష్టాద్వైతం అంటూ ! ప్రాచీన హిందూ ఋషులు ఈ ఉపమతాల్ని ఊహించలేదు, స్థాపించలేదు. సంస్కృతంలో ఉన్న ప్రతిపదానికీ ఫది అర్థాలు చెప్పుకుని జనం కొట్టుకు చచ్చి ఉపమతాలుగా, శాఖలుగా విడిపోయారు. అరబ్బీని మాత్రమే నమ్ముకుంటే ఇస్లాముకూ ఇదే గతి కొద్ది శతాబ్దాల్లో !ఆంధ్రాలోని హిందూమతాన్ని తెలుగు హిందూమతంగా మార్చాలని నేను ప్రతిపాదించినప్పుడు నాకు పెద్దగా వ్యతిరేకత ఎదురుకాలేదు. జనం విరోధించలేదు. కానీ "అది ఎలా సాధ్యం ?" అని మాత్రం అడిగారు. కారణం - మంత్రసాహిత్యమంతా ఇప్పటికీ సంస్కృతంలోనే ఉంది. దాన్ని తెలుగ
ులో వ్రాయాలని పూనుకున్నవాళ్ళెవఱూ లేరు. "లేనిదాన్ని ఎవఱు సృష్టిస్తారు ? ఎలా సృష్టిస్తారు ?" అని వారి సందేహం.

హిందూమతంలో తెలుక్కి అనుకూల వాతావరణం ఇప్పటికే కొంత ఉంది. మన కంటే ముందే పుట్టిన ప్రసిద్ధకవులు తెలుగులో వ్రాసిన ఉద్గ్రంథాలు గుళ్ళల్లో పవిత్ర పారాయణగ్రంథాలుగా పఠించబడుతున్నాయి. పూజించబడుతున్నాయి. బోధించబడుతున్నాయి. నన్నయ మహాభారతం, పోతన భాగవతం, ఎమ్మెస్ రామారావు రామాయణం మొదలైనవి. వీటితో పాటు గుళ్ళల్లో రామదాసు, త్యాగయ్య, క్షేత్రయ్య, అన్నమాచార్య, సారంగపాణిలాంటి వాగ్గేయకారుల పాటలు రెగ్యులర్ గా పాడబడుతున్నాయి. సిద్ధేంద్రయోగి కూర్చిన కూచిపూడి నాట్యాన్ని తెలుగు పాటలతోనే అభినయిస్తున్నారు దేవాలయాల్లో ! అయితే పూజ, హోమం, పుణ్యాహవాచనం, ధర్మశాస్త్రం లాంటివాటిల్లో సంస్కృతమే ఉంది. అవి కూడా తెలుగులో ఉండాలని, జఱగాలనీ నేను కృషి చేస్తున్నాను.
బాషా కడప గారూ ! మీ కాన్సెప్టు తప్పు. మనం చైనావాడి కోసమో, మలేషియావాడి కోసమో బ్రతుకుతామా ? లేక దేవుడి కోసం బ్రతుకుతామా ? విదేశీయుడు ఇక్కడికొస్తే వాడి ఖురాన్ వాణ్ణి తెచ్చుకోమనండి. మనం అక్కడికి పోతే మన ఖురాన్ మనం పట్టుకుపోదాం. ఏమిటి ఇందులో కష్ట
ం ? ఇస్లామ్ 200 దేశాల్లో ఉంది. వాళ్ళందఱి కోసం మన తెలుగు ముస్లిములు అర్థం కాని పుస్తకాల్ని తరాల తరబడి నోరు మూసుకొని మొయ్యాలా ? ఏమి ధర్మం ? వ్యక్తిగతంగా మీ Ultimate loyalty ఎవఱికి ? ఖచ్చితంగా చెప్పండి. అల్లాహ్ కా ? లేక విదేశీయులకా ? మీ మతాచరణ మీ హృదయాన్నీ, అల్లాహ్ నీ సంతోషపెట్టడానికా ? లేక అరబ్బీ వ్యామోహపరుల్ని సంతృప్తిపఱచడానికా ? వాళ్ళ దృష్టిలో ఆహా ఓహో అనిపించుకోవడానికా ? మీ ఐడెంటిటీ - మీరు ప్రవక్తకూ, దేవుడికీ విధేయుడైన ముస్లిమ్ కావడంలో ఉందా ? లేక అరబ్బీవ్యామోహంలో ఉందా ? మీరు నిజంగా విధేయుడైతే అరబ్బీ ప్రాధాన్యం దాని ముందు ఏపాటిది ? మీకు మీరే ప్రశ్నించుకొని ఖరాఖండిగా తేల్చుకోండి. మతధర్మంలో ఏమిటీ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ సిద్ధాంతాలు ? అందఱమూ వేఱే దేశాలకి పోవడం కోసం చెప్పుల్లో కాళ్లు పెట్టుకు కూర్చున్నామా ?

 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం నూర్ బాష రహమతుల్లా గారూ ! మనం ఎవఱినీ సమూలంగా మార్చలేం గానీ నా ఉద్దేశంలో - ఉన్న మసీదుల పెద్దలతోనూ, కఱుడుగట్టిన భక్తులతోనూ వాదించడం కంటే మీరే పూనుకొని ఒక కొత్త మసీదు కట్టడం మంచిది. వీలైతే స్థానికంగా పదీ - ఇఱవై మసీదులు. ఇలా ఒక కొత్తశాఖకి నాంది పలకడమే ఉత్తమం. వాటి పాపులారిటీని బట్టి పాత మసీదులవారు కూడా భవిష్యత్తులో మారే అవకాశం ఉంది. కేవలం ప్రతిపాదనలు చేస్తే ఈ జాతి వినదు. చేసి చూపించడమే. నేరుగా పనిలోకి దిగిపోవడమే. మీ సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసించే మిత్రులనే అక్కడ ఇమాములుగా నియమించండి.
 • Basha Kadapa తాడేపల్లిగారూ.. ఖురాన్ ను గానీ, సంస్కృతంలో వున్న వేదాల్నిగానీ, లేక ఇతర మూల గ్రంథాల్ని గానీ నూటికి నూరు శాతం అనువాదం చేయడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. కేవలం మన సంతృప్తి కోసం మనం అనువాదాలు చేసుకుంటున్నాం. హిందువులు సంస్కృతాన్ని వదిలివేయడం వల్ల మూల గ్రంథాలైన వేదాల్లోని సందేశాన్ని పొందలేకపోయారు. ఒక్కక్కరూ ఒక్కొక రకంగా అనువాదం చేసుకుని అనేక సందేహాలకు గురి అయ్యారు. చివరికి గ్రంథంలోని వాస్తవ అర్థాలే మారిపోతాయి. అలాగే బైబిల్ విషయంలో కూడా.. ఈరోజు ప్రొటేస్టంట్లు, కాథలిక్కుల బైబిల్ గ్రంథాల్లో చాలా వ్యత్యాసాలున్నాయి. ఇవన్నీ అనువాదంలో మానవులు చేసిన తప్పిదాలే. మనం మూల గ్రంథం ఏ భాషలో అవతరింపజేయబడిందో ఆ భాషను గనక త్యజిస్తే రేపు మన వాదనను ఎలా నిరూపించగలం? అనువాద గ్రంథాలు ఎప్పటికీ నిదర్శనంగా నిలబడలేవు. అయినా నాకొకటి అర్థం కాదు. తెలుగుపై భాషాభిమానం వుండటం మంచిదేగానీ.. దానికోసం ఇతర భాషల్ని వదిలేయాలా? అలాంటపుడు మన పిల్లలకి ఇంగ్లీషు, హిందీ భాషలు స్కూళ్ళలో నుంచి తొలగించాలనుకుంటా?


 • Basha Kadapa నూర్ బాషా రహంతుల్లా గారూ.. మీరు ముస్తాక్ అహమద్, కాకినాడ గారు చెప్పిన మాటల్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేదనుకుంటా? ఖురాన్ ను వివిధ భాషల్లోకి అనువదించి ప్రజలందరికీ తెలియజేయమని ఆయన చెప్పారేగానీ, నమాజ్ లో కూడా తెలుగు సూరాల్ని పఠించమని చెప్పలేదు. ఒకసారి ఆయనతో వివరంగా మాట్లాడండి. నాకు ఆయన మిత్రుడే. ఆయన అలా ఎప్పటికీ చెప్పరు.


 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా కడప భాషా గారూ,ముస్తాక్ అన్న మాటలుః "అరబీ భాష ఎంత గొప్పదైనా ఆ భాషరాని ప్రజల ముందు ఆ భాషలో మాట్లాడితే చెవిటి వాని ముందు శంఖం ఊదినట్లే కదా?అలాగే మనమూ ఖురాన్ ను ఆయా భాషలలోకి మార్చి ప్రజలకు వినిపించాలి.శ్రోతల భాష కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.ఇది విశ్వాసులకు విధి (వాజిబ్).అరబీ భాషా భజన ఆపాలి.సందేశకులు శ్రోతల మీద తమ భాషను రుద్దకుండా ప్రజల భాషను నేర్చుకొని వారి భాషలోనే సందేశమివ్వాలి.అదే అల్లా మరియు ప్రవక్త సంప్రదాయం.అర్ధంకాని భాషలో భావం తెలుపుదామనుకోవటం మూర్ఖత్వమే అవుతుంది( ఖురాన్41:44).ఖురాను గ్రంధాన్ని సుమారు వెయ్యి సంవత్సరాల వరకూ అనువాదం చెయ్యకుండా అరబీ రాని ప్రజలను నరకం లోకి నెట్టారు.దైర్యం చేసి ఫారశీక భాషలోకి చక్కగా భావానువాదం చేసిన మౌదూదీ ని కూడా కాఫిర్ అన్నారు".మాతృ భాషల్లోకి గ్రంధానువాదం ,సందేశాల ప్రచారం మార్పిడి జరగాలి అన్నందుకే అతన్ని మూర్ఖుడు, గాలి ప్రశ్నలు వేసేవాడు, మిడి మిడి జ్ఞానం గల వ్యక్తి,,హేతుబద్దత లేనివాడు,అతనితో మాట్లాడదలుచుకోలేదు లాంటి విమర్శలు కొందరు చేశారు.ఇక నమాజు కూడా తెలుగులో చెయ్యాలి అని అంటే హింసకు దిగి ఉండే వారేమో.మాతృభాషల్లో అల్లాను ప్రార్ధించుకోవాలనుకునే వాళ్ళమీద దాడులు చేస్తారేమో అనే భయంతోటే ఆ ప్రయత్నాలు జరగటంలేదు.ఎందుకంటే మౌదూదీ నే కాఫిర్ అన్నవాళ్ళకు ముస్తాక్ ఒక లెక్కా?అందుకే నామటుకు నేను అల్లానే ప్రార్ధిస్తున్నాను.అదీ తెలుగులోనే హాయిగా ప్రార్ధిస్తున్నాను.అంతరంగాల లోని ఆర్తనాదాలను ఎరిగిన అల్లా అతి ప్రియమైన రక్షకుడు,అడిగిన వరాలిచ్చే దయామయుడు అని పదే పదే రుజువవుతోంది.


 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం ‎"...దానికోసం ఇతర భాషల్ని వదిలేయాలా? అలాంటపుడు మన పిల్లలకి ఇంగ్లీషు, హిందీ భాషలు స్కూళ్ళలో నుంచి తొలగించాలనుకుంటా?..."

  తప్పనిసరిగా తొలగించాలి. వదిలేయాలి. తెలుగ్గడ్డ మీద ఇతర భాషలు కలుపుమొక్కల్లా పిచ్చిపిచ్చిగా పెఱిగిపోయి అసలుమొక్కని ఎదగనివ్వడం లేదు.


 • Jameel Ahmed
  తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రమణ్యం గారు మీరు ఎవఱినీ సమూలంగా మార్చలేరు గానీ నా ఉద్దేశంలో - ఉన్న స్కూలు యాజమాన్యలతో, కఱుడుగట్టిన టీచర్ల తోనూ వాదించడం కంటే మీరే పూనుకొని ఒక కొత్త స్కూలు కట్టడం మంచిది. వీలైతే స్థానికంగా పదీ - ఇఱవై స్కూల్లు. ఇలా ఒక కొత్తశాఖకి నాంది పలకడమే ఉత్తమం. వాటి పాపులారిటీని బట్టి పాత స్కూల్ల వారు కూడా భవిష్యత్తులో మారే అవకాశం ఉంది. కేవలం ప్రతిపాదనలు చేస్తే ఈ జాతి వినదు. చేసి చూపించడమే. నేరుగా పనిలోకి దిగిపోవడమే. మీ సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసించే మిత్రులనే అక్కడ టీచర్లుగా నియమించండి.


 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం తప్పకుండా జమీల్ గారూ ! మీరు ఎగతాళిగా అంటున్నప్పటికీ అది నిజం చేసి చూపిస్తాను. అందుకు సవివరమైన ప్లాన్ నా దగ్గఱ ఉంది. అది బహుక్రూరమైనది. ఏ విధమైన మొహమాటమూ, దయాదాక్షిణ్యమూ లేనిదీ !


 • నాది ఎగతాళి కాదు తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రమణ్యం గారు మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఒకరి మీద ఒకరు తమ అభిప్రాయాలను బలవంతంగా రుద్దడం కన్నా మీరు చెప్పిన మార్గంలో ప్రయత్నించడం మేలని చెప్పాను


 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా శబాష్ తాడేపల్లి గారూ,అది బహు కఠినం అనబోయి కౄరం అని ఉంటారు.మీ ప్లాన్ సక్సెస్ అవ్వాలని ఒక తెలుగు బిడ్డగా కోరుకుంటున్నాను.బలవంతంగా రుద్దడం వద్దన్న జమీల్ భాయ్ కి కూడా శుభాకాంక్షలు.


 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం కాదు క్రూరమైనదే. నేను సాభిప్రాయంగానే వాడాను ఆ పదం. ఇప్పుడు తెలుగు పట్ల జనం చూపిస్తున్న క్రూరత్వాన్ని భవిష్యత్తులో తెలుగే ఇతర భాషల పట్ల చూపిస్తుంది. అలా జాతకాలు తిరగబడే రోజు వస్తుంది. రప్పిస్తాం. పరాయిభాషల్ని పట్టుకు వేళ్ళాడుతున్న కొంతమంది జీవితాల్ని ఎందుకూ పనికిరాకుండా చేస్తే తప్ప అనుకున్న లక్ష్యం నెఱవేఱదు. తెలుగుజాతిద్రోహుల్ని, ద్రోహాన్ని ప్రోత్సహించేవాళ్ళనీ ఈ గడ్డ నుంచి తఱిమేస్తే తప్ప, కొంతమంది వ్యాపారాల్ని మూల పడేస్తే తప్ప, వాళ్ళని సంపూర్ణ బికార్లుగా మారిస్తే తప్ప, ఈ గడ్డ మీద మళ్ళీ తెలుగు నిలద్రొక్కుకోదు.


 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం నాకు మతం కన్నా భాషే ముఖ్యం.


 • మనము ఇతర భాషల వారిని బహిష్కరిస్తే వారు మనల్ని బహిష్కరిస్తారు. వారి అవసరము లేకుండా మనము బ్రతకగలిగినపుడు వారు కూడా బ్రతకగలుగుతారు. మనము బహిష్కరించినంత మాత్రనా ఎవరో బికార్లుగా మారరు, వారు బహిష్కరించినంత మాత్రాన మనమేమి బికార్లుగా మారము


 • మీకు భాషే ముఖ్యం కావచ్చు మీ అభిప్రాయంతో అందరూ ఏకీభవించాల్సిన అవసరము లేదు. అది మీ అభిప్రాయం మీకు పూర్తి స్వేచ్చ ఉంది


 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా తాడేపల్లిని చూస్తుంటే తెలుగుస్థాన్ అనే తెలుగుదేశం కావాలని పోరాడిన గురుకుల మిత్రా,భూపతి నారాయణమూర్తి లాంటివారు మళ్ళీ గుర్తొస్తున్నారు.


 • తాడేపల్లి గారు మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి మీ తెలుగు భాషలో చాలా ఇంగ్లీషు పదాలు ఉన్నాయి మొదట మీరు దానిని సరి చేసుకుంటే మీ వాదన ఇంకా బలంగా ఉంటుంది

  • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం నూర్ బాష రహమతుల్లా గారూ ! మనం ఎవఱినీ సమూలంగా మార్చలేం గానీ నా ఉద్దేశంలో - ఉన్న మసీదుల పెద్దలతోనూ, కఱుడుగట్టిన భక్తులతోనూ వాదించడం కంటే మీరే పూనుకొని ఒక కొత్త మసీదు కట్టడం మంచిది. వీలైతే స్థానికంగా పదీ - ఇఱవై మసీదులు. ఇలా ఒక కొత్తశాఖకి నాంది పలకడమే ఉత్తమం. వాటి పాపులారిటీని బట్టి పాత మసీదులవారు కూడా భవిష్యత్తులో మారే అవకాశం ఉంది. కేవలం ప్రతిపాదనలు చేస్తే ఈ జాతి వినదు. చేసి చూపించడమే. నేరుగా పనిలోకి దిగిపోవడమే. మీ సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసించే మిత్రులనే అక్కడ ఇమాములుగా నియమించండి.


  • Basha Kadapa తాడేపల్లిగారూ.. ఖురాన్ ను గానీ, సంస్కృతంలో వున్న వేదాల్నిగానీ, లేక ఇతర మూల గ్రంథాల్ని గానీ నూటికి నూరు శాతం అనువాదం చేయడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. కేవలం మన సంతృప్తి కోసం మనం అనువాదాలు చేసుకుంటున్నాం. హిందువులు సంస్కృతాన్ని వదిలివేయడం వల్ల మూల గ్రంథాలైన వేదాల్లోని సందేశాన్ని పొందలేకపోయారు. ఒక్కక్కరూ ఒక్కొక రకంగా అనువాదం చేసుకుని అనేక సందేహాలకు గురి అయ్యారు. చివరికి గ్రంథంలోని వాస్తవ అర్థాలే మారిపోతాయి. అలాగే బైబిల్ విషయంలో కూడా.. ఈరోజు ప్రొటేస్టంట్లు, కాథలిక్కుల బైబిల్ గ్రంథాల్లో చాలా వ్యత్యాసాలున్నాయి. ఇవన్నీ అనువాదంలో మానవులు చేసిన తప్పిదాలే. మనం మూల గ్రంథం ఏ భాషలో అవతరింపజేయబడిందో ఆ భాషను గనక త్యజిస్తే రేపు మన వాదనను ఎలా నిరూపించగలం? అనువాద గ్రంథాలు ఎప్పటికీ నిదర్శనంగా నిలబడలేవు. అయినా నాకొకటి అర్థం కాదు. తెలుగుపై భాషాభిమానం వుండటం మంచిదేగానీ.. దానికోసం ఇతర భాషల్ని వదిలేయాలా? అలాంటపుడు మన పిల్లలకి ఇంగ్లీషు, హిందీ భాషలు స్కూళ్ళలో నుంచి తొలగించాలనుకుంటా?


  • Basha Kadapa నూర్ బాషా రహంతుల్లా గారూ.. మీరు ముస్తాక్ అహమద్, కాకినాడ గారు చెప్పిన మాటల్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేదనుకుంటా? ఖురాన్ ను వివిధ భాషల్లోకి అనువదించి ప్రజలందరికీ తెలియజేయమని ఆయన చెప్పారేగానీ, నమాజ్ లో కూడా తెలుగు సూరాల్ని పఠించమని చెప్పలేదు. ఒకసారి ఆయనతో వివరంగా మాట్లాడండి. నాకు ఆయన మిత్రుడే. ఆయన అలా ఎప్పటికీ చెప్పరు.


  • నూర్ బాషా రహంతుల్లా కడప భాషా గారూ,ముస్తాక్ అన్న మాటలుః "అరబీ భాష ఎంత గొప్పదైనా ఆ భాషరాని ప్రజల ముందు ఆ భాషలో మాట్లాడితే చెవిటి వాని ముందు శంఖం ఊదినట్లే కదా?అలాగే మనమూ ఖురాన్ ను ఆయా భాషలలోకి మార్చి ప్రజలకు వినిపించాలి.శ్రోతల భాష కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.ఇది విశ్వాసులకు విధి (వాజిబ్).అరబీ భాషా భజన ఆపాలి.సందేశకులు శ్రోతల మీద తమ భాషను రుద్దకుండా ప్రజల భాషను నేర్చుకొని వారి భాషలోనే సందేశమివ్వాలి.అదే అల్లా మరియు ప్రవక్త సంప్రదాయం.అర్ధంకాని భాషలో భావం తెలుపుదామనుకోవటం మూర్ఖత్వమే అవుతుంది( ఖురాన్41:44).ఖురాను గ్రంధాన్ని సుమారు వెయ్యి సంవత్సరాల వరకూ అనువాదం చెయ్యకుండా అరబీ రాని ప్రజలను నరకం లోకి నెట్టారు.దైర్యం చేసి ఫారశీక భాషలోకి చక్కగా భావానువాదం చేసిన మౌదూదీ ని కూడా కాఫిర్ అన్నారు".మాతృ భాషల్లోకి గ్రంధానువాదం ,సందేశాల ప్రచారం మార్పిడి జరగాలి అన్నందుకే అతన్ని మూర్ఖుడు, గాలి ప్రశ్నలు వేసేవాడు, మిడి మిడి జ్ఞానం గల వ్యక్తి,,హేతుబద్దత లేనివాడు,అతనితో మాట్లాడదలుచుకోలేదు లాంటి విమర్శలు కొందరు చేశారు.ఇక నమాజు కూడా తెలుగులో చెయ్యాలి అని అంటే హింసకు దిగి ఉండే వారేమో.మాతృభాషల్లో అల్లాను ప్రార్ధించుకోవాలనుకునే వాళ్ళమీద దాడులు చేస్తారేమో అనే భయంతోటే ఆ ప్రయత్నాలు జరగటంలేదు.ఎందుకంటే మౌదూదీ నే కాఫిర్ అన్నవాళ్ళకు ముస్తాక్ ఒక లెక్కా?అందుకే నామటుకు నేను అల్లానే ప్రార్ధిస్తున్నాను.అదీ తెలుగులోనే హాయిగా ప్రార్ధిస్తున్నాను.అంతరంగాల లోని ఆర్తనాదాలను ఎరిగిన అల్లా అతి ప్రియమైన రక్షకుడు,అడిగిన వరాలిచ్చే దయామయుడు అని పదే పదే రుజువవుతోంది.


  • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం ‎"...దానికోసం ఇతర భాషల్ని వదిలేయాలా? అలాంటపుడు మన పిల్లలకి ఇంగ్లీషు, హిందీ భాషలు స్కూళ్ళలో నుంచి తొలగించాలనుకుంటా?..."

   తప్పనిసరిగా తొలగించాలి. వదిలేయాలి. తెలుగ్గడ్డ మీద ఇతర భాషలు కలుపుమొక్కల్లా పిచ్చిపిచ్చిగా పెఱిగిపోయి అసలుమొక్కని ఎదగనివ్వడం లేదు.


  • Jameel Ahmed · 
   తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రమణ్యం గారు మీరు ఎవఱినీ సమూలంగా మార్చలేరు గానీ నా ఉద్దేశంలో - ఉన్న స్కూలు యాజమాన్యలతో, కఱుడుగట్టిన టీచర్ల తోనూ వాదించడం కంటే మీరే పూనుకొని ఒక కొత్త స్కూలు కట్టడం మంచిది. వీలైతే స్థానికంగా పదీ - ఇఱవై స్కూల్లు. ఇలా ఒక కొత్తశాఖకి నాంది పలకడమే ఉత్తమం. వాటి పాపులారిటీని బట్టి పాత స్కూల్ల వారు కూడా భవిష్యత్తులో మారే అవకాశం ఉంది. కేవలం ప్రతిపాదనలు చేస్తే ఈ జాతి వినదు. చేసి చూపించడమే. నేరుగా పనిలోకి దిగిపోవడమే. మీ సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసించే మిత్రులనే అక్కడ టీచర్లుగా నియమించండి.


  • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం తప్పకుండా జమీల్ గారూ ! మీరు ఎగతాళిగా అంటున్నప్పటికీ అది నిజం చేసి చూపిస్తాను. అందుకు సవివరమైన ప్లాన్ నా దగ్గఱ ఉంది. అది బహుక్రూరమైనది. ఏ విధమైన మొహమాటమూ, దయాదాక్షిణ్యమూ లేనిదీ !


  • Jameel Ahmed ·
   నాది ఎగతాళి కాదు తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రమణ్యం గారు మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఒకరి మీద ఒకరు తమ అభిప్రాయాలను బలవంతంగా రుద్దడం కన్నా మీరు చెప్పిన మార్గంలో ప్రయత్నించడం మేలని చెప్పాను


  • నూర్ బాషా రహంతుల్లా శబాష్ తాడేపల్లి గారూ,అది బహు కఠినం అనబోయి కౄరం అని ఉంటారు.మీ ప్లాన్ సక్సెస్ అవ్వాలని ఒక తెలుగు బిడ్డగా కోరుకుంటున్నాను.బలవంతంగా రుద్దడం వద్దన్న జమీల్ భాయ్ కి కూడా శుభాకాంక్షలు.


  • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం కాదు క్రూరమైనదే. నేను సాభిప్రాయంగానే వాడాను ఆ పదం. ఇప్పుడు తెలుగు పట్ల జనం చూపిస్తున్న క్రూరత్వాన్ని భవిష్యత్తులో తెలుగే ఇతర భాషల పట్ల చూపిస్తుంది. అలా జాతకాలు తిరగబడే రోజు వస్తుంది. రప్పిస్తాం. పరాయిభాషల్ని పట్టుకు వేళ్ళాడుతున్న కొంతమంది జీవితాల్ని ఎందుకూ పనికిరాకుండా చేస్తే తప్ప అనుకున్న లక్ష్యం నెఱవేఱదు. తెలుగుజాతిద్రోహుల్ని, ద్రోహాన్ని ప్రోత్సహించేవాళ్ళనీ ఈ గడ్డ నుంచి తఱిమేస్తే తప్ప, కొంతమంది వ్యాపారాల్ని మూల పడేస్తే తప్ప, వాళ్ళని సంపూర్ణ బికార్లుగా మారిస్తే తప్ప, ఈ గడ్డ మీద మళ్ళీ తెలుగు నిలద్రొక్కుకోదు.


  • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం నాకు మతం కన్నా భాషే ముఖ్యం.


  • Jameel Ahmed ·
   మనము ఇతర భాషల వారిని బహిష్కరిస్తే వారు మనల్ని బహిష్కరిస్తారు. వారి అవసరము లేకుండా మనము బ్రతకగలిగినపుడు వారు కూడా బ్రతకగలుగుతారు. మనము బహిష్కరించినంత మాత్రనా ఎవరో బికార్లుగా మారరు, వారు బహిష్కరించినంత మాత్రాన మనమేమి బికార్లుగా మారము


  • Jameel Ahmed ·
   మీకు భాషే ముఖ్యం కావచ్చు మీ అభిప్రాయంతో అందరూ ఏకీభవించాల్సిన అవసరము లేదు. అది మీ అభిప్రాయం మీకు పూర్తి స్వేచ్చ ఉంది


  • నూర్ బాషా రహంతుల్లా తాడేపల్లిని చూస్తుంటే తెలుగుస్థాన్ అనే తెలుగుదేశం కావాలని పోరాడిన గురుకుల మిత్రా,భూపతి నారాయణమూర్తి లాంటివారు మళ్ళీ గుర్తొస్తున్నారు.


  • Jameel Ahmed · 
   తాడేపల్లి గారు మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి మీ తెలుగు భాషలో చాలా ఇంగ్లీషు పదాలు ఉన్నాయి మొదట మీరు దానిని సరి చేసుకుంటే మీ వాదన ఇంకా బలంగా ఉంటుంది


  • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం ‎"...మీ అభిప్రాయంతో అందరూ ఏకీభవించాల్సిన అవసరము లేదు..."

   బాగా చెప్పారు జమీల్ గారూ ! నిజమేనండీ ! నిజంగా అవసరం లేదు. నాకు అసలే లేదు. అందఱూ ఏకీభవిస్తేనే నా అభిప్రాయాలు అమలవుతాయనే ఉద్దేశం నాకు లేదు. నేను అంత ప్రజాస్వామికవాదిని కాను. ఎవఱు ఏకీభవించినా ఏకీభవించక పోయినా ఆచరణలో అందఱి నెత్తినా నా అభిప్రాయాల్ని బలవంతంగా, బలాత్కారంగా చావగొట్టి చెవులు మూసి రుద్దేయడమే నా విధానం. నేను నాతోటివాళ్ళకి ప్రస్తుతం బోధిస్తున్నది అదే. అంతిమంగా వర్కవుట్ అయ్యేదీ అదే. లేకపోతే ఈ దేశంలో ఎవఱికీ మాతృభాష కానటువంటి ఇంగ్లీషు ఏ విధంగా ఇక్కడ ఇలా తిష్ఠ వేయగలిగింది అన్ని రంగాల్లోనూ, "అర్థం కావట్లేదు మొఱ్ఱో" అని జనం ఆక్రోశిస్తున్నా ? అదే పనిని తెలుగ్గడ్డ మీద తెలుగు కోసం చేస్తే తప్పేంటి ? నా వాడుకలో ఆంగ్లపదాలు మీరంటున్నంత లేవులెండి. అయినా అవసరమైన చోట ఆంగ్లపదాల వాడకానికి నేనూ, నాతోటివాళ్ళూ వ్యతిరేకం కాదు.


  • Basha Kadapa నూర్ బాషా రహంతుల్లా గారూ... ప్రార్థించడం వేరు, నమాజ్ లో సూరాలు చదవడం వేరు. దువాను నేను కూడా మాతృభాషలోనే చేస్తాను. కానీ నమాజ్ లో ఖచ్చితంగా అరబీ సూరాలే చదవాలి. మీరు ఒకసారి ముస్తాక్ గారితో తప్పక మాట్లాడి దీన్ని పరిష్కరించుకోండి. ఇక తెలుగులో అనువదించబడిన సూరాలు నూటికి నూరు శాతం ఖచ్చితమైన అనువాదం కాదు. దీనికి మీరే తీర్పుదినమున జవాబు చెప్పుకోవాల్సి వుంటుంది. అది మీ ఇష్టం. నేనైతే మీ శ్రేయోభిలాషిగానే చెబుతున్నాను. ఎవరి కర్మకు వారే బాధ్యులు.


  • Jameel Ahmed ·
   నేను చావగొట్టి చెవులు మూసి బలవంతంగా నెత్తిన రుద్దే రకం కాదు. కాని వేరే భాష మాట్లాడే వారిలో మీలాంటి వారి కొదవలేదు. వాళ్ళు ఆ పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. తెలుగులో ఆంగ్ల పదాల మిక్సింగ్ మీరు వ్యతిరేకం కాదా. అయితే మిక్స్ చేసుకోండి మిమ్మల్ని కాదదనేది ఎవరు.


  • Basha Kadapa నూర్ బాషా రహంతుల్లా గారూ... తెలుగులో మీరు ఖురాన్ చదవడం కాదుగానీ... ముందు మీ పేరు పూర్తిగా తెలుగులో అనువదించుకోండి. "నూర్" అనేది అరబ్బీ పదం. దాని అర్థం "వెలుగు, "బాషా" అంటే "రాజు", "రహంతుల్లా" అంటే "దైవకారుణ్యం" అని అర్థం. ఇకనుంచీ మీ పేరు "వెలుగురాజు దైవకారుణ్యం" అని మార్చుకోండి. ఆ తర్వాతనే ఖురాన్ జోలికెళ్ళవలసిందిగా మనవి. అన్నట్టు ఆగస్టు 15న బెంగాలీ భాషలోని జాతీయగీతాన్ని పాడరనుకుంటా.. నిజమేనా?


  • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం జమీల్ గారూ ! ఆంగ్లపదాలు అవసరమైన చోట మాత్రమేనని ముందే మనవి చేశాను. అయినా మీరు అంతకు ముందటి అభియోగాన్నే పునరావృత్తం చేశారు. నెనర్లు. అయితే మీరన్నది నిజం. ఇతరభాషలవాళ్ళు అలా ఉన్నారు కాబట్టే నాబోటివాళ్లు ఈ జాతికి అవసరమయ్యారు. అన్నిచోట్లా మతం పేరుచెప్పి, దేవుడి పేరు చెప్పి బెదిఱిస్తూ, భయపెడుతూ మాతృభాషని నీచంగా తొక్కేస్తున్నారు. మేము తెలుగు కోసం BJP తోనూ, RSS తోనూ తెచ్చుకున్న, కొనసాగిస్తున్న వాదాలూ, విరోధాలే ఇప్పుడు ఇస్లామీయ సమాజంలో కూడా కొందఱు తెలుగు భాషాభిమానులకి సంప్రాప్తించడం మిక్కిలి విచారకరం.


  • Basha Kadapa తాడేపల్లిగారూ.. మన జాతీయగీతం "జనగణమన" కాదా... హహహ.. "మా తెలుగుతల్లికి మల్లెపూదండ" మన జాతీయగీతమా? ఏంటండీ.. నన్ను కాస్సేపు సందిగ్ధావస్థలోకి నెట్టేశారు.


  • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం మీరు హహహ అన్నా, హిహిహీ అన్నా అసలు వాస్తవం అదేనండీ. పుడుతూనే మీరు చూసింది ఏ సమాజాన్ని ? తెలుగు సమాజాన్నా ? ఇండియన్ సమాజాన్నా ?

  • Basha Kadapa ఉర్ద్దూ సమాజాన్ని


  • మీరు దయచేసి ఒక్క విషయం అర్థం చేసుకోవాలి మాకు అర్థం కావడం లేదు మీరు మా కోసం మాత్రు భాషలో కి మారి తీరాలి అని బలవంతం చేస్తే సమస్య మొదలవుతుంది. అర్థం కాక పోవడం మన సమస్య దానికి పరిష్కారం మనము వెతుక్కోవాలి కాని వేరే వాళ్ళపై మన ప్రాబ్లం రుద్దడం సమస్యకు కారణం


  • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం మీరు మారొద్దండీ ! మారేవాళ్ళని దేవుడి పేరు చెప్పి భయపెట్టకండి. అప్పుడు అందఱూ మనశ్శాంతిగా ఉంటారు.


  • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం బాషా కడపగారూ ! కాబట్టి మీరు తెలుగువాళ్ళు కారు. కనుక ఈ సంభాషణలో మీరు నా శ్రోత కాదు. మీకూ మాకూ మధ్య ఉమ్మడి ఏమీ లేదు. ఉందని అనుకున్నందుకు నన్ను మన్నించండి.


  • Basha Kadapa మన్నించేశాను


  • దేవుడి పేరు చెప్పి వాళ్ళ బయపెడితే మీరు కూడా దేవుని పేరు చెప్పి బయపెట్టండి. లేకపోతే వాళ్ళ మాట వినవద్దు. వాళ్ళని మా మాటే వినాలని బలవంతం చేయవద్దు


  • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం మాకేమవసరం ? మారేవాళ్ళు ఎలాగూ మా అభిప్రాయాల్లోకి మారిపోతున్నారు. వాళ్ళని ఆపే అవసరం మీకే ఉంది. మనుషుల్ని వ్యక్తిగతంగా బలవంతం చేయడం నా విధానం కాదు. అది చాలా చౌకబారు. ప్రతిదానికీ ఒక proper channel ఉంది. ఒక official పద్ధతుంది. దాని మీదే మా దృష్టి.


  • Basha Kadapa ‎"వెలుగురాజు దైవకారుణ్యం" గారూ.. మన పిల్లలు స్కూళ్ళకు వెళ్ళి ఇంగ్లీషు చదవాలి.. హిందీ చదవాలి.. ఎవరెవరో విదేశీ శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టిన సైన్సు సూత్రాలన్నీ నేర్చుకోవాలి. పనికిమాలిన పుస్తకాలన్నీ రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడి కంఠతా పట్టాలి. కానీ దేవుడు ఖురాన్ ను అవతరింపజేసిన అరబ్బీ భాషను మాత్రం నేర్చుకోకూడదు. వాహ్ ఏమి నీతి.. ఏమి నీతి?


  • Basha Kadapa నేనైతే మొత్తం హిందూ సోదరులకు మనవి చేస్తున్నా.. సంస్కృతాన్ని ప్రతిఒక్క హిందువు నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే నిజమైన సనాతనధర్మం అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది. హిందూధర్మాన్ని రక్షించగలుగుతారు.


  • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం మనం (తెలుగు భాషాభిమానులం) పుట్టకముందే - పరాయిజాతుల సుదీర్ఘ దురాక్రమణ మూలాన ఒక పరాయిభాషా ఆధిపత్య సమాజం, ఒక పరాయిభాషా నెట్ వర్కు, ఒక పరాయిభాషల వ్యాపార సామ్రాజ్యం ఈ తెలుగ్గడ్డ మీద స్థాపించబడింది. దానికి మనం బాధ్యులం కాము. కానీ అది పోవాలని మనం కోరుతున్నాం. ఒక బానిసదేశపు బాలుడు ఆక్రమణదారుల సామ్రాజ్య పౌరుడుగానే గుర్తించబడతాడు, అది తనకిష్టం లేకపోయినా ! స్వాతంత్ర్య పోరాట యోధుడు కూడా తనకి నచ్చని ప్రభుత్వం కిందే బ్రతుకుతాడు. మన పరిస్థితీ అదే. వ్యవస్థ అందఱికీ చెందినది. ఒక్క తెలుగు భాషాభిమానికి చెందినది కాదు. అందఱూ కలిసి ఒక పరాయి బానిసవ్యవస్థని సృష్టించి, నడుపుతూ తెలుగుభాషాభిమానిని మాత్రం తమందఱి కోసం త్యాగాలు చేయమనీ, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని బలిపెట్టమనీ, అప్పుడు తాము అతని ఆదర్శాల కన్విక్షన్ ని నమ్ముతామనీ పోటీ పెట్టడం అమానుషమే కాక, బుద్ధిహీనం కూడా !


  • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం సనాతన ధర్మం గత కొన్నివందల సంవత్సరాల నుంచీ స్థానిక భాషల ద్వారానే బ్రతుకుతోంది. స్థానిక భాషలు సంస్కృతం మీద ఆధారపడి లేవు. సంస్కృతమే వాటి మీద ఆధారపడి ఉంది. ఎందుకంటే అవి తెలియకపోతే సంస్కృతం నేర్చుకోలేం. సంస్కృతాన్ని వాటి ద్వారా నేర్చుకోవాల్సిందే. సంస్కృతం లక్షమందిలో ఒకడిక్కూడా రాదు. వేదాల భాష బహుపాతది. 6,000 సంవత్సరాల నాటిది., అది ఈనాడు కొమ్ములు తిరిగిన పండితులక్కూడా అర్థం కాదు. అర్థం చెప్పబోయి అన్నీ బూతులే వ్రాశారు వారు. ఒకఱు చెప్పిన అర్థానికీ, ఇంకొకఱు చెప్పిన అర్థానికీ అసలు పొంతనే ఉండదు. ఇహపోతే పురాణాలూ, వేదాంతశాస్త్రాలన్నీ ఎప్పుడో తెలుగులోకి వచ్చేశాయి. మూలగ్రంథాలు ఎవఱూ చదవడం లేదు. ఇప్పుడు స్తోత్రాలూ, ధర్మశాస్త్రాలూ తప్ప సంస్కృతంలో హిందూమతానికి ఉపయోగపడే భాగం ఒకటి కూడా లేదు.


  • నూర్ బాషా రహంతుల్లా కడప భాషా గారూ,మీదారి వేరు నాదారి వేరు.మీది అరబీ దారి నాది తెలుగు దారి.అమ్మ బాబు పెట్టిన నా పేరు మార్చుకొమ్మని మీరు నాకు చెప్పనక్కరలేదు.మీ పేరులో కడప ఎందుకు?అసలు మీరు మన తెలుగులో మాట్లాడనే వద్దు.అరబీలోనే మాట్లాడండి.అల్లా ఎదో మీ ఒక్కళ్ళ సొత్తే అయినట్లు మాట్లాడకండి.సామరస్య ధోరణి లేకుండా ఇలా రెచ్చగొడితేనే తగాదాలు వచ్చేది.ప్రజల మాతృ భాషలకు విలువ ఇవ్వకుండా నిరంకుశంగా అరబీని రుద్దారు కాబట్టే ప్రజలు దగ్గరకు రావటంలేదు. మీ దేవుడే నా దేవుడు.అల్లానే మన అందరి దేవుడు.మీరు అరబీలో ఆరాధించండి.నేను తెలుగులో ఆరాధిస్తాను.నేను అరబీ నేర్చే ప్రసక్తే లేదు.ప్రజలను సరి చెయ్యటం ప్రార్ధన కంటే ,దాన ధర్మాలకంటే ,ఉపవాసం కంటే ఉత్తమమైనది (అబు దావూద్ 2310).మీకు సహనంతో సరి చేసే ఓర్పు లేనప్పుడు ఎగతాళి చెయ్యకుండా ఊరుకోండి.ఇస్లాంలో వేలు పెట్టొద్దు అని నన్ను శాసిస్తున్నారా ?వెలుగురాజును దైవకారుణ్యాన్ని అవమానించాలని చూస్తారా? చర్చలు దావా కార్యక్రమాలలో చాలా ముఖ్యం. డా. జాకీర్ నాయక్ లాంటి ప్రముఖులు కూడా పరమతస్తులతో & నాస్తికులతో ఎగతాళి చెయ్యకుండా హుందాగా చర్చ జరుపుతారు. బైబిల్ లోని అద్వితీయ దేవుడిని గురించి,ఆ ప్రవక్తను గురించి తెలుగులో నేను గీటురాయిలో ఏళ్ళ తరబడి వ్యాసాలు రాసినప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళంతా అరబీ ప్రశ్నలు వేయకుండా అరబీ జోలికి వెళ్ళకుండా నా తెలుగు వ్యాసాలను అక్షరసత్యాలు అంటూ ఆస్వాదించలేదా?అలాంటి మహోన్నతమైన తెలుగును దైవ పూజకు పనికిరాని భాష అంటూ తీసిపారేస్తారా ?వాహ్ ఏమి నీతి అని నన్ను అనేటప్పుడు ఇంకొకణ్ణి నిర్బందించే మీ నీతి ఏమిటో ప్రశ్నించుకోండి.నా నీతి ఏమిటో నసీర్ అహమద్ అనే నాస్తిక మిత్రుడిని ,ఖురాన్ భావామృతం రాసిన అబుల్ ఇర్ఫాన్,తదితర గీటురాయి పెద్దలను అడిగి కనుక్కోండి.


  • Rafi Khan arabi bhashani matrame devuni bhasha ani prastuta kalamlo evaru chappatam ledu. ajnana kalamlo ulemalu leda dharmikavettaluga chalamani aina varu tama swardhamto prajalalo alanti apanammakam kalgajesaru. aite prastutam atuvanti varu dadapu leru. enno bhashallo quran anuvadinchabadindi.. AITE ASALU MULAMAINA ARABI NI MARAVAKUDADU VIDUVAKUDADU OKAVELA ALA JARIGITHE IDIVARAKATI GRANDHALLAGA PARIVARTANA JARIGE AVAKASAM UNDANI MATRAME neti prajalu bhavistunnaru. Nenu quran arabilo chaduvutanu kani aneka ardhalu telusukovataniki nenu anuvadanni asrainchaka tappadu. moolanni vadili kevalam anuvadanni pattukovatanne memu vyatirekistunnam. Mari Mushtaq ahamad garu Evarini uddesinchi ala annaro ayanake teliyali.


  • Rafi Khan BY THE WAY FARSI BHASHA LOKI QURAN NU ANUVADINCHINDI MAUDUDI KADU... KASTA SPRUHATO RASTE BAGUNTUNDI. MAUDUDI 20VA SATABDANIKI CHENDINA VYAKTI, AYANAKU 400 SAMVATSARALA MUNDE QURAN FARSI LONIKI ANUVADINCHABADINDI.


  • నూర్ బాషా రహంతుల్లా ముస్తాక్ గారు ఉర్దూ బదులు ఫారసీ అని రాసి ఉంటారు.ఇంతకీ అనువదించిన మౌదూదీ ని కాఫిర్ అని ఎవరన్నా అన్నారా?సల్మాన్‌అనే పర్షియన్‌ ముహమ్మద్‌ప్రవక్త గారి జీవిత కాలం లోనే ఖురాన్‌ను ఫారసీ భాషలోకి తర్జుమా చేశారు.అలా తర్జుమా చేసిన మొదటి వ్యక్తి ఈయనే.


  • Rafi Khan Maududi ni urdu lo quran anuvadinchinanduku kafir analedu... aa kalamlo unna ulemalaku bhinnamaina abhiprayalu vyaktam chesinanduku.. vari swardhapryojanalanu kadani dharmika jnananni andariki panchinanduku kafir annaru.


  • నూర్ బాషా రహంతుల్లా ధార్మిక జ్నానాన్ని అందరికీ ఉర్దూలో పంచితే కూడా కాఫిర్ అవుతాడా?

  తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం ‎"...మీ అభిప్రాయంతో అందరూ ఏకీభవించాల్సిన అవసరము లేదు..."

  బాగా చెప్పారు జమీల్ గారూ ! నిజమేనండీ ! నిజంగా అవసరం లేదు. నాకు అసలే లేదు. అందఱూ ఏకీభవిస్తేనే నా అభిప్రాయాలు అమలవుతాయనే ఉద్దేశం నాకు లేదు. నేను అంత ప్రజాస్వామికవాదిని కాను. ఎవఱు ఏకీభవించినా ఏకీభవించక పోయినా ఆచరణలో అందఱి నెత్తినా నా అభిప్రాయాల్ని బలవంతంగా, బలాత్కారంగా చావగొట్టి చెవులు మూసి రుద్దేయడమే నా విధానం. నేను నాతోటివాళ్ళకి ప్రస్తుతం బోధిస్తున్నది అదే. అంతిమంగా వర్కవుట్ అయ్యేదీ అదే. లేకపోతే ఈ దేశంలో ఎవఱికీ మాతృభాష కానటువంటి ఇంగ్లీషు ఏ విధంగా ఇక్కడ ఇలా తిష్ఠ వేయగలిగింది అన్ని రంగాల్లోనూ, "అర్థం కావట్లేదు మొఱ్ఱో" అని జనం ఆక్రోశిస్తున్నా ? అదే పనిని తెలుగ్గడ్డ మీద తెలుగు కోసం చేస్తే తప్పేంటి ? నా వాడుకలో ఆంగ్లపదాలు మీరంటున్నంత లేవులెండి. అయినా అవసరమైన చోట ఆంగ్లపదాల వాడకానికి నేనూ, నాతోటివాళ్ళూ వ్యతిరేకం కాదు.

 • Basha Kadapa నూర్ బాషా రహంతుల్లా గారూ... ప్రార్థించడం వేరు, నమాజ్ లో సూరాలు చదవడం వేరు. దువాను నేను కూడా మాతృభాషలోనే చేస్తాను. కానీ నమాజ్ లో ఖచ్చితంగా అరబీ సూరాలే చదవాలి. మీరు ఒకసారి ముస్తాక్ గారితో తప్పక మాట్లాడి దీన్ని పరిష్కరించుకోండి. ఇక తెలుగులో అనువదించబడిన సూరాలు నూటికి నూరు శాతం ఖచ్చితమైన అనువాదం కాదు. దీనికి మీరే తీర్పుదినమున జవాబు చెప్పుకోవాల్సి వుంటుంది. అది మీ ఇష్టం. నేనైతే మీ శ్రేయోభిలాషిగానే చెబుతున్నాను. ఎవరి కర్మకు వారే బాధ్యులు.

 • నేను చావగొట్టి చెవులు మూసి బలవంతంగా నెత్తిన రుద్దే రకం కాదు. కాని వేరే భాష మాట్లాడే వారిలో మీలాంటి వారి కొదవలేదు. వాళ్ళు ఆ పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. తెలుగులో ఆంగ్ల పదాల మిక్సింగ్ మీరు వ్యతిరేకం కాదా. అయితే మిక్స్ చేసుకోండి మిమ్మల్ని కాదదనేది ఎవరు.

 • Basha Kadapa నూర్ బాషా రహంతుల్లా గారూ... తెలుగులో మీరు ఖురాన్ చదవడం కాదుగానీ... ముందు మీ పేరు పూర్తిగా తెలుగులో అనువదించుకోండి. "నూర్" అనేది అరబ్బీ పదం. దాని అర్థం "వెలుగు, "బాషా" అంటే "రాజు", "రహంతుల్లా" అంటే "దైవకారుణ్యం" అని అర్థం. ఇకనుంచీ మీ పేరు "వెలుగురాజు దైవకారుణ్యం" అని మార్చుకోండి. ఆ తర్వాతనే ఖురాన్ జోలికెళ్ళవలసిందిగా మనవి. అన్నట్టు ఆగస్టు 15న బెంగాలీ భాషలోని జాతీయగీతాన్ని పాడరనుకుంటా.. నిజమేనా?

 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం జమీల్ గారూ ! ఆంగ్లపదాలు అవసరమైన చోట మాత్రమేనని ముందే మనవి చేశాను. అయినా మీరు అంతకు ముందటి అభియోగాన్నే పునరావృత్తం చేశారు. నెనర్లు. అయితే మీరన్నది నిజం. ఇతరభాషలవాళ్ళు అలా ఉన్నారు కాబట్టే నాబోటివాళ్లు ఈ జాతికి అవసరమయ్యారు. అన్నిచోట్లా మతం పేరుచెప్పి, దేవుడి పేరు చెప్పి బెదిఱిస్తూ, భయపెడుతూ మాతృభాషని నీచంగా తొక్కేస్తున్నారు. మేము తెలుగు కోసం BJP తోనూ, RSS తోనూ తెచ్చుకున్న, కొనసాగిస్తున్న వాదాలూ, విరోధాలే ఇప్పుడు ఇస్లామీయ సమాజంలో కూడా కొందఱు తెలుగు భాషాభిమానులకి సంప్రాప్తించడం మిక్కిలి విచారకరం.

 • Basha Kadapa తాడేపల్లిగారూ.. మన జాతీయగీతం "జనగణమన" కాదా... హహహ.. "మా తెలుగుతల్లికి మల్లెపూదండ" మన జాతీయగీతమా? ఏంటండీ.. నన్ను కాస్సేపు సందిగ్ధావస్థలోకి నెట్టేశారు.

 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం మీరు హహహ అన్నా, హిహిహీ అన్నా అసలు వాస్తవం అదేనండీ. పుడుతూనే మీరు చూసింది ఏ సమాజాన్ని ? తెలుగు సమాజాన్నా ? ఇండియన్ సమాజాన్నా ?

 • Basha Kadapa ఉర్ద్దూ సమాజాన్ని

 • మీరు దయచేసి ఒక్క విషయం అర్థం చేసుకోవాలి మాకు అర్థం కావడం లేదు మీరు మా కోసం మాత్రు భాషలో కి మారి తీరాలి అని బలవంతం చేస్తే సమస్య మొదలవుతుంది. అర్థం కాక పోవడం మన సమస్య దానికి పరిష్కారం మనము వెతుక్కోవాలి కాని వేరే వాళ్ళపై మన ప్రాబ్లం రుద్దడం సమస్యకు కారణం

 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం మీరు మారొద్దండీ ! మారేవాళ్ళని దేవుడి పేరు చెప్పి భయపెట్టకండి. అప్పుడు అందఱూ మనశ్శాంతిగా ఉంటారు.

 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం బాషా కడపగారూ ! కాబట్టి మీరు తెలుగువాళ్ళు కారు. కనుక ఈ సంభాషణలో మీరు నా శ్రోత కాదు. మీకూ మాకూ మధ్య ఉమ్మడి ఏమీ లేదు. ఉందని అనుకున్నందుకు నన్ను మన్నించండి.

 • Basha Kadapa మన్నించేశాను

 • దేవుడి పేరు చెప్పి వాళ్ళ బయపెడితే మీరు కూడా దేవుని పేరు చెప్పి బయపెట్టండి. లేకపోతే వాళ్ళ మాట వినవద్దు. వాళ్ళని మా మాటే వినాలని బలవంతం చేయవద్దు

 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం మాకేమవసరం ? మారేవాళ్ళు ఎలాగూ మా అభిప్రాయాల్లోకి మారిపోతున్నారు. వాళ్ళని ఆపే అవసరం మీకే ఉంది. మనుషుల్ని వ్యక్తిగతంగా బలవంతం చేయడం నా విధానం కాదు. అది చాలా చౌకబారు. ప్రతిదానికీ ఒక proper channel ఉంది. ఒక official పద్ధతుంది. దాని మీదే మా దృష్టి.

 • Basha Kadapa ‎"వెలుగురాజు దైవకారుణ్యం" గారూ.. మన పిల్లలు స్కూళ్ళకు వెళ్ళి ఇంగ్లీషు చదవాలి.. హిందీ చదవాలి.. ఎవరెవరో విదేశీ శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టిన సైన్సు సూత్రాలన్నీ నేర్చుకోవాలి. పనికిమాలిన పుస్తకాలన్నీ రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడి కంఠతా పట్టాలి. కానీ దేవుడు ఖురాన్ ను అవతరింపజేసిన అరబ్బీ భాషను మాత్రం నేర్చుకోకూడదు. వాహ్ ఏమి నీతి.. ఏమి నీతి?

 • Basha Kadapa నేనైతే మొత్తం హిందూ సోదరులకు మనవి చేస్తున్నా.. సంస్కృతాన్ని ప్రతిఒక్క హిందువు నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే నిజమైన సనాతనధర్మం అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది. హిందూధర్మాన్ని రక్షించగలుగుతారు.

 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం మనం (తెలుగు భాషాభిమానులం) పుట్టకముందే - పరాయిజాతుల సుదీర్ఘ దురాక్రమణ మూలాన ఒక పరాయిభాషా ఆధిపత్య సమాజం, ఒక పరాయిభాషా నెట్ వర్కు, ఒక పరాయిభాషల వ్యాపార సామ్రాజ్యం ఈ తెలుగ్గడ్డ మీద స్థాపించబడింది. దానికి మనం బాధ్యులం కాము. కానీ అది పోవాలని మనం కోరుతున్నాం. ఒక బానిసదేశపు బాలుడు ఆక్రమణదారుల సామ్రాజ్య పౌరుడుగానే గుర్తించబడతాడు, అది తనకిష్టం లేకపోయినా ! స్వాతంత్ర్య పోరాట యోధుడు కూడా తనకి నచ్చని ప్రభుత్వం కిందే బ్రతుకుతాడు. మన పరిస్థితీ అదే. వ్యవస్థ అందఱికీ చెందినది. ఒక్క తెలుగు భాషాభిమానికి చెందినది కాదు. అందఱూ కలిసి ఒక పరాయి బానిసవ్యవస్థని సృష్టించి, నడుపుతూ తెలుగుభాషాభిమానిని మాత్రం తమందఱి కోసం త్యాగాలు చేయమనీ, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని బలిపెట్టమనీ, అప్పుడు తాము అతని ఆదర్శాల కన్విక్షన్ ని నమ్ముతామనీ పోటీ పెట్టడం అమానుషమే కాక, బుద్ధిహీనం కూడా !

 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం సనాతన ధర్మం గత కొన్నివందల సంవత్సరాల నుంచీ స్థానిక భాషల ద్వారానే బ్రతుకుతోంది. స్థానిక భాషలు సంస్కృతం మీద ఆధారపడి లేవు. సంస్కృతమే వాటి మీద ఆధారపడి ఉంది. ఎందుకంటే అవి తెలియకపోతే సంస్కృతం నేర్చుకోలేం. సంస్కృతాన్ని వాటి ద్వారా నేర్చుకోవాల్సిందే. సంస్కృతం లక్షమందిలో ఒకడిక్కూడా రాదు. వేదాల భాష బహుపాతది. 6,000 సంవత్సరాల నాటిది., అది ఈనాడు కొమ్ములు తిరిగిన పండితులక్కూడా అర్థం కాదు. అర్థం చెప్పబోయి అన్నీ బూతులే వ్రాశారు వారు. ఒకఱు చెప్పిన అర్థానికీ, ఇంకొకఱు చెప్పిన అర్థానికీ అసలు పొంతనే ఉండదు. ఇహపోతే పురాణాలూ, వేదాంతశాస్త్రాలన్నీ ఎప్పుడో తెలుగులోకి వచ్చేశాయి. మూలగ్రంథాలు ఎవఱూ చదవడం లేదు. ఇప్పుడు స్తోత్రాలూ, ధర్మశాస్త్రాలూ తప్ప సంస్కృతంలో హిందూమతానికి ఉపయోగపడే భాగం ఒకటి కూడా లేదు.

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా కడప భాషా గారూ,మీదారి వేరు నాదారి వేరు.మీది అరబీ దారి నాది తెలుగు దారి.అమ్మ బాబు పెట్టిన నా పేరు మార్చుకొమ్మని మీరు నాకు చెప్పనక్కరలేదు.మీ పేరులో కడప ఎందుకు?అసలు మీరు మన తెలుగులో మాట్లాడనే వద్దు.అరబీలోనే మాట్లాడండి.అల్లా ఎదో మీ ఒక్కళ్ళ సొత్తే అయినట్లు మాట్లాడకండి.సామరస్య ధోరణి లేకుండా ఇలా రెచ్చగొడితేనే తగాదాలు వచ్చేది.ప్రజల మాతృ భాషలకు విలువ ఇవ్వకుండా నిరంకుశంగా అరబీని రుద్దారు కాబట్టే ప్రజలు దగ్గరకు రావటంలేదు. మీ దేవుడే నా దేవుడు.అల్లానే మన అందరి దేవుడు.మీరు అరబీలో ఆరాధించండి.నేను తెలుగులో ఆరాధిస్తాను.నేను అరబీ నేర్చే ప్రసక్తే లేదు.ప్రజలను సరి చెయ్యటం ప్రార్ధన కంటే ,దాన ధర్మాలకంటే ,ఉపవాసం కంటే ఉత్తమమైనది (అబు దావూద్ 2310).మీకు సహనంతో సరి చేసే ఓర్పు లేనప్పుడు ఎగతాళి చెయ్యకుండా ఊరుకోండి.ఇస్లాంలో వేలు పెట్టొద్దు అని నన్ను శాసిస్తున్నారా ?వెలుగురాజును దైవకారుణ్యాన్ని అవమానించాలని చూస్తారా? చర్చలు దావా కార్యక్రమాలలో చాలా ముఖ్యం. డా. జాకీర్ నాయక్ లాంటి ప్రముఖులు కూడా పరమతస్తులతో & నాస్తికులతో ఎగతాళి చెయ్యకుండా హుందాగా చర్చ జరుపుతారు. బైబిల్ లోని అద్వితీయ దేవుడిని గురించి,ఆ ప్రవక్తను గురించి తెలుగులో నేను గీటురాయిలో ఏళ్ళ తరబడి వ్యాసాలు రాసినప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళంతా అరబీ ప్రశ్నలు వేయకుండా అరబీ జోలికి వెళ్ళకుండా నా తెలుగు వ్యాసాలను అక్షరసత్యాలు అంటూ ఆస్వాదించలేదా?అలాంటి మహోన్నతమైన తెలుగును దైవ పూజకు పనికిరాని భాష అంటూ తీసిపారేస్తారా ?వాహ్ ఏమి నీతి అని నన్ను అనేటప్పుడు ఇంకొకణ్ణి నిర్బందించే మీ నీతి ఏమిటో ప్రశ్నించుకోండి.నా నీతి ఏమిటో నసీర్ అహమద్ అనే నాస్తిక మిత్రుడిని ,ఖురాన్ భావామృతం రాసిన అబుల్ ఇర్ఫాన్,తదితర గీటురాయి పెద్దలను అడిగి కనుక్కోండి.

 • Rafi Khan arabi bhashani matrame devuni bhasha ani prastuta kalamlo evaru chappatam ledu. ajnana kalamlo ulemalu leda dharmikavettaluga chalamani aina varu tama swardhamto prajalalo alanti apanammakam kalgajesaru. aite prastutam atuvanti varu dadapu leru. enno bhashallo quran anuvadinchabadindi.. AITE ASALU MULAMAINA ARABI NI MARAVAKUDADU VIDUVAKUDADU OKAVELA ALA JARIGITHE IDIVARAKATI GRANDHALLAGA PARIVARTANA JARIGE AVAKASAM UNDANI MATRAME neti prajalu bhavistunnaru. Nenu quran arabilo chaduvutanu kani aneka ardhalu telusukovataniki nenu anuvadanni asrainchaka tappadu. moolanni vadili kevalam anuvadanni pattukovatanne memu vyatirekistunnam. Mari Mushtaq ahamad garu Evarini uddesinchi ala annaro ayanake teliyali.

 • Rafi Khan BY THE WAY FARSI BHASHA LOKI QURAN NU ANUVADINCHINDI MAUDUDI KADU... KASTA SPRUHATO RASTE BAGUNTUNDI. MAUDUDI 20VA SATABDANIKI CHENDINA VYAKTI, AYANAKU 400 SAMVATSARALA MUNDE QURAN FARSI LONIKI ANUVADINCHABADINDI.

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా ముస్తాక్ గారు ఉర్దూ బదులు ఫారసీ అని రాసి ఉంటారు.ఇంతకీ అనువదించిన మౌదూదీ ని కాఫిర్ అని ఎవరన్నా అన్నారా?సల్మాన్‌అనే పర్షియన్‌ ముహమ్మద్‌ప్రవక్త గారి జీవిత కాలం లోనే ఖురాన్‌ను ఫారసీ భాషలోకి తర్జుమా చేశారు.అలా తర్జుమా చేసిన మొదటి వ్యక్తి ఈయనే.

 • Rafi Khan Maududi ni urdu lo quran anuvadinchinanduku kafir analedu... aa kalamlo unna ulemalaku bhinnamaina abhiprayalu vyaktam chesinanduku.. vari swardhapryojanalanu kadani dharmika jnananni andariki panchinanduku kafir annaru.

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా ధార్మిక జ్నానాన్ని అందరికీ ఉర్దూలో పంచితే కూడా కాఫిర్ అవుతాడా?

 • Rafi Khan mari vari hodalu potai kada rahamtullah garu...! Mari islam sandesanni andariki panchutunna Zakirnaik nu kuda kafir antunnaru kada... vallanu minchipokudadane kada!!!!

 • Rafi Khan hindu sastrallo Brahmanulu, nibandhanala kalamlo Sastrulu.... quran kalamlo ulemalu... andaru dharmika jnanam tamavadde undali anukunnaru.. varini kadannavarini bhrastulu, avisvasulu, kafirlu ani mudra vesaru... diniki kalame saakshi

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా జాకీర్ నాయక్ ను కూడా కాఫిర్ అన్నారా?ఆయన ఆంగ్లంలో ఇస్లాం సందేశాన్ని దశదిశలా వ్యాపింపజేశాడు కదా?.హోదాలు ముఖ్యమా దైవసందేశవ్యాప్తి ముఖ్యమా?

 • Rafi Khan aa kalamlo rajulni santoshapettalanukunnattu ee kalamlo prabhutvanni santoshapettadaniki yemaina chestarandi swardhaparulu

 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం
  అన్ని ఇతర మతాల చరిత్రా ఇలాగే ఉంది. హిందూమతస్థులు కూడా ఒకప్పడు ఇదే తరహా అజ్ఞానంలో పడి కొట్టుమిట్టాడినా, అదృష్టవశాత్తూ అనేక మంది భక్తకవులు పుట్టి అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక రచనలు చేసి సంస్కృత ఆధిపత్యాన్ని చాలా వఱకూ తుడిపేసి మాతృభాషల ప్రాధాన్యాన్ని
  ప్రతిష్ఠించారు. అయినా సంస్కృతమే గొప్ప అని వాదించే మూర్ఖులకి మాలో కొదవ లేదు RSS, BJP, ఆర్యసమాజం లాంటివాళ్ళ రూపంలో ! ఒకప్పుడు హీబ్రూ, లాటిన్, గ్రీకుభాషలే పవిత్రభాషలనీ, ఇతర భాషల్లోకి బైబిల్ ని అనువదించినా, ప్రార్థనలు చేసినా కళ్ళు పోతాయనీ, నరకానికి పోతారనీ నమ్మేవారు యూరోపియన్లు. చిత్రం ఏంటంటే ఆ మతప్రవక్త అయిన జీసస్ ఈ మూడు భాషల్లో దేనికీ చెందినవాడు కాడు. ఆయనది ఆరమాయిక్ భాష. యూరోపులో Renaissance ఉద్యమం వచ్చాక బైబిల్ ని స్థానిక భాషల్లోనే చదవడం మొదలుపెట్టారు. ప్రార్థనలు కూడా స్థానిక భాషల్లోనే ! మఱి అప్పుడు ఏమయ్యాయో వాళ్ళ కళ్లూ, నరకమూ ! అలా చేసినాకనే క్రైస్తవ్యం ప్రపంచదేశాల మెజారిటీ మతం అయింది. లాటినో, గ్రీకో అని ఘోషించినంత కాలం అది స్థానిక మతంగానే ఉండేది ఇప్పటి హిందూమతంలా !

 • Basha Kadapa
  ఇదేంటి సారూ.. మీ పేరును అచ్చతెలుగు భాషలో అనువదించినందుకే ఇంతగా నాపైన కోపగించుకుంటున్నారు? అమ్మా బాబు పెట్టిన పేరును నేను మార్చలేదు సార్. కేవలం అనువాదం మాత్రమే చేశాను. "వెలుగురాజు దైవకారుణ్యం" అని సంబోధిస్తే అదేమన్నా తిట్టినట్టా? ఇంకా మీకు నను మేలు చేశాను. ఇంతవరకూ మీ పేరుకు అర్థం తెలీని మీ మిత్రులు "ఓఃహో మా మిత్రుడి పేరుకు ఇంతమంచి అర్థముందా" అని అభినందిస్తారు. నేను మిమ్మల్ని ఎంతమాత్రం ఎగతాళి చేయలేదు. ఇలా చేసినందుకు నాకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతారని అనుకున్నానుగానీ ఇలా గింజుకుంటారని అనుకోలేదు సార్. ఏదైతేనేం మీ పేరును అరబ్బీనుంచి తెలుగులోకి అనువదించినందుకే మీకింత కోపంగా వుంది. మరి సకల చరాచర సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ తన సందేశమైన ఖురాన్ ను అవతరింపజేసిన అరబ్బీ భాషను కనీసం అవగాహన కూడా చేసుకోకుండా విమర్శిస్తే ఆయనకు ఎంత కోపమొస్తుంది?

 • Basha Kadapa
  సారూ.. నా అసలు పేరులో ‘కడప’ లేదు. మా కడపవారు ఎవరన్నా నాకు మిత్రులు అవుతారేమోనని వారు గుర్తుపట్టడానికి ఇక్కడ ఫేస్బుక్లో ఇలా పెట్టుకున్నాను అంతే.. నేను తెలుగులో మాట్లాడవద్దా? ఎందుకూ? నేనేమీ మీలాగా గిరిగీసుకుని కూర్చోలేదే? అన్ని భాషలూ దైవానివే అంటున్నాను. అరబ్బీ భాషను మీరు అసహ్యించుకున్నట్టు నేను తెలుగును అసహ్యించుకోలేదే? నేను నమాజ్ లో అరబ్బీ సూరాలు చదువుతాను. దువా చేసేటపుడు తెలుగులో ఉర్దూలో కూడా చేస్తాను. అరబ్బీ నేర్చే ప్రసక్తే లేదని అంటున్నారు. అది మీ ఇష్టం.. కానీ మీకు ఒక విషయం తెలుసో లేదో? హదీసు బోధన ప్రకారం ఖురాన్ లోని అరబ్బీ అక్షరం ఒక్కటి చదివితే 10 పుణ్యాలు లభిస్తాయని ప్రవక్త (స) గారు చెప్పారు. “అలిఫ్” అక్షరం ఒక్కటి చదివితే మీకు పది పుణ్యాలు (నేకీ) వస్తాయి. అలాగే ఎన్ని పదాలు చదివితే అన్ని పదుల సంఖ్యలో పుణ్యాలు లభిస్తాయి. మీరు ప్రవక్తగారి మాటను ఖాతరు చేయకపోతే అది మీ ఇష్టం.

 • Basha Kadapa
  మీరు అనవసరంగా ఏదేదో ఊహించుకుంటున్నారు. నేను మిమ్మల్ని శాసిస్తున్నానా? ఎక్కడో చెప్పండి. సామరస్యధోరణి కాకుండా రెచ్చగొట్టే అవసరం నాకు లేదు. పన్నెండు సంవత్సరాలుగా నేను హిందూ ముస్లిం ఇక్యత కోసం కృషి చేస్తున్నాను. మిమ్మల్ని దూరం చేసుకుంటానా? మీరు తెలుగులో వ్యాసాలు వ్రాసినందుకు హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఇస్లాం శాంతి సందేశాన్ని ఇలాగే వ్యాప్తి చేయడానికి మీరు మరింతగా కృషి చేసే శక్తినివ్వాలని అల్లాహ్ ను (అల్లాహ్ అరబ్బీ పదం కదా..సారీ దేవుడిని) వేడుకుంటున్నాను. తెలుగు భాషలో వ్యాసాలు వ్రాయడం, ప్రసంగాలు చేయడం ద్వారా భారీ సంఖ్యలో ప్రజలకు సందేశాన్ని అందజేసిన పుణ్యం మీకే దక్కుతుంది. ఆ పని చేయడానికి ఇస్లాంలో ఎటువంటి అభ్యంత్రరం లేదు. పైగా ప్రవక్త (స) గారు ప్రోత్సహించారు. కేవలం నమాజ్ లో మాత్రమే అరబ్బీ సూరాల్ని పఠించమని నిబంధన వుందిగానీ, సందేశాన్ని ప్రతి భాషలోనూ అందజేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై వుంది. మీరు నా పోస్టులు చూస్తున్నారనుకుంటా.. మన ముస్లిమేతర మిత్రులకు ఇస్లాంలోని సుగుణాల్ని తెలపడం కోసం నేను కూడా ఖురాన్, హదీసు బోధనల్ని పోస్టులుగా పెడుతున్నాను. ఇంతవరకూ చూడకపోతే దయచేసి నా ప్రొఫైల్ ఒక్కసారి చూడండి. నేను కూడా తెలుగు భాషకు వీరాభిమానిని. నాకు ఉర్దూ రాయడం చదవడం రాదు. దేవుడి దయవల్ల తెలుగులో అనర్గళంగా మాట్లాడగలను. దాదాపు 500కు పైగా తెలుగులోనే సెమినార్లు నిర్వహించాను. తెలుగు నాకు ఇష్టమైన భాష.

 • Basha Kadapa నేను మీ నీతిని ప్రశ్నించలేదు సారూ.. నా కామెంటు మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. “మనపిల్లలు” అనే పదం వాడాను. “మీ పిల్లలు” అనలేదు.

 • Basha Kadapa
  నిరంకుశంగా అరబ్బీని రుద్దడం వల్ల ప్రజలు దగ్గరకు రావటం లేదా? మీకు ప్రపంచంలో జరుగుతున్న పరిణామాల పట్ల అవగాహన లేదని అర్థమవుతోంది. ఇతర మతాల నుండి ఇస్లాం స్వీకరించే సోదరులు అరబ్బీని ఎలా అద్భుతంగా నేర్చుకుంటున్నారో కొంచెం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిం
  చి చూడండి. ఇక్కడ మా ఊర్లో ఇబ్రాహీం భాయి అని ఇస్లాం స్వీకరించిన ఒక నవముస్లిం వున్నారు. ఆయన అకుంఠిత దీక్షతో అరబ్బీ నేర్చుకుని ఇప్పుడు ఒక మస్జిద్లో ఇమామ్ గా వున్నారు. ఆయన అరబ్బీ చదువుతుంటే పుట్టుకతోనే ముస్లిములైన మాకే సిగ్గేస్తోంది. అలాగే “PEACE” టీవీ చానల్ కొంచెం చూస్తుండండి. బిలాల్ ఫిలిప్స్ అనీ, యూసుఫ్ ఎస్టెస్ అనీ, అబ్దురహీమ్ గ్రీన్ అనీ ఇస్లాం స్వీకరించిన వారు ఎలా అద్భుతంగా అరబ్బీ మాట్లాడుతున్నారో? అదీ నిబధ్ధత అంటే.. మీలాగా వారు అరబ్బీని అసహ్యించుకోలేదు.

 • Basha Kadapa
  సారూ.. మీ ఇష్టం మీది. మీ పైన బలవంతంగా నా అభిప్రాయాల్ని రుద్దే హక్కు నాకు లేదుగానీ.. చివరిగా మీకు ఒక్క విషయం చెప్పదలచుకున్నా.. ఎక్కడో అరేబియా దేశంలో మన మాతృభాష కాని అరబ్బీలో అవతరించిన ఖురాన్ తో మీకు అవసరమేంటీ? మీరే స్వయంగా దేవుడిని ప్రార్థించి ఒక గ్రంథాన్ని తెలుగులో అవతరింపజేసుకోకూడదూ? అలాగే మీరు ప్రార్థించేటపుడు ఆ గ్రంథాన్ని తెలంగాణ యాసలో కావాలో, ఆంధ్రా యాసలో కావాలో లేక రాయలసీమ యాసలో కావాలో స్పష్టంగా కోరండి. ఎందుకంటే ఆంధ్రావాళ్ల యాసకూ తెలంగాణా యాసకూ చాలా తేడా వుంది. పొరబాటున ఆంధ్రాయాసలో అవతరిస్తే తెలంగాణావాళ్ళు గోల చేసే ప్రమాదముంది. లేకుంటే మూడు యాసల్లో మూడు గ్రంథాల్ని అవతరింపజేయమని కోరండి. మీకు పుణ్యముంటుంది. మా సీమవాళ్ళక్కూడా మేలు చేసినవారవుతారు. ధన్యవాదాలు.

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా
  Arun Reddy నాకు పంపిన మెసేజ్ ఇదిః
  అందుకే నామటుకు నేను అల్లానే ప్రార్ధిస్తున్నాను.అదీ తెలుగులోనే హాయిగా ప్రార్ధిస్తున్నాను.అంతరంగాల లోని ఆర్తనాదాలను ఎరిగిన అల్లా అతి ప్రియమైన రక్షకుడు, puttina tarvata manalni rakshinchedi parents... manaku kavalsnia neeru, gali etc ichedi nature.. so nature is protecting us.. ila enno.. we should be thankful to each and every one who helps us.. why do we need GOD here? అడిగిన వరాలిచ్చే దయామయుడు అని పదే పదే రుజువవుతోంది. varalu evaru ivvali enduku ivvali? puttavu.. perigavu.. navvavu edichavu.. chetaninadi chesavu... veelu kanidi cheyaledu.. adrustavashattu.. konni kastapadakunta dorkutay... konni kastapadi sampdinchinavi potay... devudi daya enduku? nadavadam cheat kanapudu talli dandrula daya or help kavali..

  tarvata.. guruvu daya kavali.. eee rojullo bayatiki velli kshemanga ravalante, all motorvehicle drivers daya kavali... devudu evaru? devudi daya enduku?

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా
  ‎"గింజుకుంటారని అనుకోలేదు,మీలాగా వారు అరబ్బీని అసహ్యించుకోలేదు,దేవుడిని ప్రార్థించి ఒక గ్రంథాన్ని తెలుగులో అవతరింపజేసుకోకూడదూ?.." లాంటి మాటలలో వెటకారం ఉంది.తెలుగు భాష పక్షాన ఎదురుతిరిగితే గింజుకున్నది మీరే.ఇన్నాళ్ళూ అరబీలోనే కంఠతా పట్టి నమా
  జు చేశాను.ఇప్పుడు నాకు తెలుగు చాలు అనుకుంటే అరబీని ఆసహ్యించుకున్నట్లా? ఇది పెడర్ధం తీయడం కాదా?తెలుగును పూజకు పనికిరాని భాషగా అసహ్యించుకున్నది మీరే.పైగా తెలుగు గ్రంధాన్ని అవతరింప జేసుకొమ్మని వింత సలహా.వ్యక్తిని అవమానించే మాటలు మాని విషయానికి పరిమితం కండి.ఈ వాదనలన్నీ చూస్తుంటే ఈ అరబీ కర్మకాండ మామూలు భక్తులకు అక్కరలేదు కాబట్టే దర్గాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయేమో అనిపిస్తోంది.లేకపోతే దర్గాలకెళ్ళే కోట్లాది భక్తులు మసీదులకు మళ్ళి ఉండేవారు.

 • Basha Kadapa
  ఇన్నాళ్ళూ అరబీలోనే కంఠతా పట్టి నమాజు చేశారా.. ఇప్పుడు తెలుగు చాలు అనుకుంటున్నారా.. మంచిది అలాగే కానివ్వండి. అయితే రేపు జనగణమన గీతం కూడా తెలుగులోకి అనువదించి మీరు పాడడమే కాకుండా మీ స్టాఫ్ తో కూడా పాడించబోతున్నారన్నమాట. శుభం. తెలుగును పూజకు
  పనికిరాని భాషగా అసహ్యించుకున్నది నేనా? కాస్త పైన నా కామెంట్లు మళ్ళీ చదవండి సారూ.. నమాజు అనంతరం తెలుగులో దువా కూడా చేస్తుంటానని నేను చెప్పిన మాటలు బహుశా మీరు చదవలేదేమో? తెలుగు గ్రంధాన్ని అవతరింప జేసుకొమ్మని చెబితే వింత సలహా అవుతుందా..? మరి అరబ్బీ అంటే మీకు గిట్టదుగా..? వ్యక్తిని అవమానించే మాటలు నేను ఏమీ చెప్పలేదు. అత్యున్నతమైన ఖురాన్ గ్రంథాన్ని అవతరింపజేసిన అరబ్బీ భాషను అవమానించింది ఎవరు? ఏంటీ "అరబీ కర్మకాండా..?" ఈ పదాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి సార్. ఎంత వెటకారం కనబడుతోంది మీ భాషలో.. అన్ని భాషలూ దేవుడివే అంటున్నారు.. మళ్ళీ అరబ్బీని మాత్రం ఇంత తీవ్రంగా అసహ్యించుకుంటున్నారు. జనాలు దర్గాలకు వెళ్ళడానికి కారణం ఖురాన్ ను చదవక పోవడం.. దాని సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవడమండీ. అదీగాక స్త్రీలను మస్జిదులకు వెళ్ళకుండా నిరోధించడం మరొక బలీయమైన కారణం.

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా అంత తెలివి లేకనే అల్లాను ప్రార్ధిస్తున్నాను.మీదారి మీది,నాదారి నాదని అందుకే ముందే చెప్పాను.తెలివీ లేదు అరబీ రాదు.మన దారులు కలవనప్పుడు మాటకు మాట తెగులు అని ఈ భాషలగురించిన వాదన పరస్పరం వెటకారం గానే కనిపిస్తుంది.


 • Basha Kadapa డిప్యూటి కలెక్టరు స్థాయి వ్యక్తి అంటే మీతో చర్చ అర్థవంతంగా వుంటుందీ, ఏదో మీ అనుభవాల్లోనుంచి నేనూ కాస్త జ్ఞానసముపార్జన చేద్దామనుకున్నా. కానీ మీరు పెద్దవారు.. వితండవాదానికి దిగుతున్నారు. మీ వాదన సమర్థించుకోడానికి మీ వద్ద సరైన సమాధానం లేనప్పుడు వదిలేయండి సారూ.. ఎందుకు టైం వేస్టు.. ధన్యవాదాలు.

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా వంగినవాడి కింద మరీ ఒంగినట్లుంది మీ వ్యవహారం.నా వాదనకు మీ సమర్ధన దొరకదు టైం వేస్ట్ అనే కదా వదిలేసింది?వదిలేసినవాడిని మళ్ళీ వదిలెయ్యండి అంటే ఎలా?మీతో ఈ విషయం తేలేది కాదు గానీ దర్గాలు,స్త్రీలను మసీదుల్లొకి రానివ్వటం లాంటి మరో సంగతి మీదకు మళ్ళండి.

 • Basha Kadapa
  Jameel Ahmed bhai.. కేవలం అనువాదాలపైనే ఆధారపడితే ఎంత ప్రమాదమో చూడండి. ఖురాన్లో ఒక వాక్యముంది. దాని actual meaning "స్త్రీల గర్భాల్లో పెరుగుతున్నదేమిటో అల్లాఃకు తెలుసు" అని వుంది. ఆ తర్వాత దాని అర్థాలు ఎంతగా విశదీకరించబడ్డాయీ అంటే..  ఆ బి
  డ్డ పుట్టి పెరిగి సమాజానికి మేలు చేసేవాడు అవుతాడా లేక కీడు చేసేవాడు అవుతాడా అనేది దాని విస్తృత అర్థం. ఇంకా చాలా అర్థాలు ఉండొచ్చు. ఖయామత్ వరకూ ఎన్ని అర్థాలు బైట పడతాయో అల్లాః కే తెలుసు. కానీ 60 ఏళ్ళ క్రితం ఒక పెద్దాయన తను అనువదించిన ఖురాన్ లో "స్త్రీల గర్భాల్లో పెరుగుతున్నది ఆడబిడ్దో, మగబిడ్దో అనేది అల్లాః కు మాత్రమే తెలుసు" అని అనువాదం చేశాడు. ఆ పెద్దాయన కాలంలో మగా ఆడా కనిపెట్టే పరికరాలు కానీ, స్కానింగ్ సెంటర్లు గానీ ఉండేవి కావు. మనం నేటికీ ఆ పెద్దాయన అనువాదం పైనే ఆధారపడి వుంటే ఈరోజు ఖురాన్ అనేది నాస్తికుల చేతిలో ఎగతాళికి గురై వుండేది.


 • బాషా భాయి గారు మీరు చెప్పేది అక్షరాల నిజం అనువాదలు చేసేది మానవులు మానవుడు చేసిన దాంట్లో లోపాలు ఉండటం సహజం. వాళ్ళు తమ వంతు ప్రయత్నం మాత్రం నిస్వార్థంగా చేసారు అనడంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు. అందుకే మూల భాషను విస్మరించడం తగదు. అలా విస్మరించడం వల
  ్లే బైబిల్ మూల భాషలో లేదు ఈ రోజు. అన్నీ అనువాదాలే మిగిలాయి. అనువాదాలు ఎంత నిస్వార్థంతో చేసినా దాంట్లో తప్పులు దొర్లటం సహజం. అందుకే ఈ రోజు గొప్ప గొప్ప క్రిష్టియన్ స్కాలర్స్ బైబిల్ లో చాలా కాంట్రడిక్షన్లు ఉన్నాయి అని ఒప్పుకుంటున్నారు

 • Rafi Khan Rahamtullah garu first anuvadam salman ane vyakti farsi lo chesarannaru... salman ante avara anukunnanu..! ippudardhamayyindi... kadandi salman farsi (R.A) quran nu farsi lo anuvadinchaledu.. kevalam tana farsi jatiki farsilo sandesham icharu.. konni sandarbhalalo parasilaku muslimlaku anuvadakudiga pani chesaru ante..

 • Rafi Khan salman farsi (R.A) kevalam surah fatiha nu matrame translate chesaru.

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా
  సల్మాన్ అల్ ఫార్సీ గురించి నేను తెలుసుకున్న చరిత్ర ఇది: "Salman the Good".was a scholar noted for his vast knowledge and wisdom. Ali said of him that he was like Luqman the Wise. And Kab al-Ahbar said: "Salman is stuffed with knowledge and ...See More

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా
  His famous saying:"Land does not make anyone holy. Man's deeds make him holy.As a governor of al-Madain (Ctesiphon) near Baghdad, Salman received a stipend of five thousand dirhams. This he would distribute as sadaqah. He lived from the wor...See More

 • Rafi Khan ya... correct...

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా Arab existentialists said that it is NOT POSSIBLE to translate the Qur'an into any
  other language because it will change the essence of its meaning.This is untrue and will prevent the people from knowing God in their own language.Non-Arab speaking communities also must ritually pray specifically in Arabic.That means Allah must not understand any other language?This alone defies logic.
 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా Allah revealed His scriptures to Abraham, Ishmael,Isaac, Jacob, Moses, Jesus, and other prophets in their own language,but mankind was never instructed to serve God in only one particular language.The objective of the revelations was to make life simple for everybody so that all may worship Him.

 • Rafi Khan Arabbulu quran ni itara bhashallo tarjuma cheyatanni eppudu vyatirekinchaledu... ala anatam miku tagadu...

 • Rafi Khan devudiki itara bhashalu ravani kuda eppudu evaru analedu..... for existentialists islam used a word asabiyyah which is prohibited in islam

 • Rafi Khan arabbulu tama illu vakili vadili islam vyapti ki prapanchamlo nalumulala vellipoyaru.. atuvanti varini ala anatam bagaledu

 • Rafi Khan krovvidilo oka durga undi ismail shah qadri.. ayana islam vyaptiki india vacharu.. ikkadi bhasha nerchukoni ikkade sandesha vyapti chesi ikkade chanipoyaru... alanti varu lakshallo india ku vacharu.. alage prapanchamanta vellaru.

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా my statement is not against Arabs.Its about Arabic language existentialists sensualists or textualists). mankind was never instructed to serve God in only one particular language right from Abraham to Jesus.

 • Arvind Segalla guruji meeru annadi nutiki nuru pallu nijam endu chethanante bashalanni baugolika karanala valla yerpaddave tappa devudu a bashani tayaru cheya ledu. assalu manishi kothi nundi rupantharam chendi ala konni vela samvatsarala tarvata bashanu kanipettadu. ippudunna anni vytyasalaku kevalam geogeraphical variations a karanalu tappa inkokati kavu.

 • Rafi Khan means mohiddiseen, aima etc... vareppudu arabic ki pradhanyata ivvaledu.. first vari vaddaku vachina jnananni variki vachina arabi lo chesaru ante! avi vere bhashalloki ravataniki time pattindi...

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా When they approached a valley of the ants, one ant said, ‘O you ants, go inside your homes, otherwise Solomon and his troops may crush you unintentionally’. (ఖురాన్ 27;18).God translated the language of the ants into Arabic that we see in the Quran because the last prophet happened to be an Arab.

 • Rafi Khan
  aradhanalu (Namaz) matrame arabi lo cheyali..... idokkate prapanchamlo unna muslimlandari ekabhiprayam... endukante daivapravakta nerpina vidhanam danini marchatam tagadu. oka vela mariste kristavula parisdhiti tappakunda vastundi. variki ...See More

 • Rafi Khan dua evaru arabi lo cheyaru evari bhashalo varu chestaru...

 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా
  Had we made it a non-Arabic reading, they would have said, ‘why are the verses not explained’? Shall we reveal non-Arabic (reading/quran) to an Arab? Say, ‘For those who believe, it is a beacon and a guide. As for those who do not believe t...See More

 • Arvind Segalla bashalennayinanu bhavamokkate

  mathalu ennyainanu bhaghavanthudu okkade


 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా ‎"బొందెలుగనవేరు భువి ప్రాణమొక్కటే
  అన్నములిలవేరు ఆకలోకటే
  దర్శనములే వేరు “దైవంబు నొక్కటే”......అంటే ఈ సూక్తులు దేవుడి విషయంలో ఒకవేళ కుదురుతాయేమోగానీ 'అరబీభాష' విషయంలో మాత్రం కుదరవు అంటారు.భాషలు వేరైనా మన భావమొక్కటే అనేదే మన నినాదం.


 • పంది మాంసం తినడం, పొటేలు మాంసం తినడం ఒకటే అని భావించే వారికి అలాగే విగ్రహం పెట్టి పూజించడం, విగ్రహం లేకుండా పూజించడం ఒకటే అని భావించే వారికి అరబీ భాష విషయంలో కూడా కుదురుతుంది


 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా మీరు తినకండి.తినేవాడి గురించి మీకు అభ్యంతరం ఎందుకు?ఈ దేశంలో ముస్లిములు గో వధ నిషేధం ఉంది కాబట్టి "ఆవు మాంసం" తినడం మానుకోలేదా?విగ్రహారాధనకూడా అంతే.దర్గాలో అల్లా మహిమ ఉందని నమ్ముతారు కాబట్టే ముస్లిములు దర్గాలకు వెళుతున్నారు.అది తప్పు అని ఎంత చెప్పినా వింటున్నారా?ఎవరి అలవాట్లు వారివి.


 • నేను నాకు అభ్యంతరం అని మీతో చెప్పానా


 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా అభ్యంతరం లేదన్నందుకు సంతోషం.


 • నేను అభ్యంతరం చెప్పలేదు అన్నాను కాని, అభ్యంతరం లేదు అని చెప్పలేదు. నా అభ్యంతరాన్ని బలవంతంగా ఇతరుల మీద రుద్దే ప్రయత్నం మాత్రం చేయను. నా మటుకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం మాత్రం చేస్తాను. వినక పోతే వారి ఇష్టం


 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా అభ్యంతరం ఉంది.బలవంతంగా రుద్దరు,నచ్చజెబుతారు.అదే ప్రవక్త(స) గారి పద్ధతి.సంతోషం.


 • అందరూ ప్రవక్త(స) గారి పద్దతిని పాటిస్తే సమాజంలో మనస్పర్థలు చాలా తొలగిపోతాయి


 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా అందరూ అంటే?అన్ని మతాలవాళ్ళు అనా?లేక ముస్లిముల్లోని వివిధ తెగలవాళ్ళు అనా?


 • ప్రవక్త(స) గారు ముస్లింలకు మాత్రమే కాదు, అందరికీ చెందినవారు


 • నూర్ బాషా రహంతుల్లా
  ఇనగంటి దావూద్ IAS రిటైర్డ్ జాయింట్ సెక్రెటరీ.20.8.2012 హైదరాబాద్. రహంతుల్లా ారూ భగవంతుడు నామరూపరహితుడు, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడని అన్ని మతాలు అంగీకరించిన విషయమే. మతాలు మానవ నిర్మితాలు. ఆయా దేశ, కాల, సమాజ పరిస్థితులను బట్టి వాటిని ఏర్పరచుకున్నారు. భగవంతుడ్ని గుళ్లలోనూ, మసీదులలోనూ, చర్చీలలోనూ బంధించలేరు. భక్తి బజారులో అమ్ముడుబోయే సాంబ్రాణి, కుంకుమ కాదు. నేడు ప్రార్ధనా మందిరాలు వ్యాపార కేంద్రాలుగా మారాయి. దేవుని పేరిట మానవులు పెత్తనం చెలాయిస్తున్నారు. ప్రార్ధన అనేది ధృడసంకల్పం, చిత్తశుద్ధి, నిర్మలమైన మనస్సుతో మనలను సృష్టించిన భగవంతునిపై ఉంచాలే తప్ప మనిషి సృష్టించిన బొమ్మల మీద కాదని వందేళ్ళ నాడే నవయుగవైతాళికుడు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు అన్నారు. వారు చేసిన ఉద్భోధ నాటికీ, నేటికీ, మరి ఏనాటికీ వర్తించే నిత్య నూతనమైన విఙ్ఞాన భోధ.
  ప్రార్ధనా విధి విధానాలలో ఇప్పుడుచ్చరిస్తున్న మంత్రాలు కొన్ని శతాబ్దాలుగా వేళ్ళూనుకొని మానవుల జీవితాలను నడిపిస్తున్నాయి. విశ్వాసం, నమ్మకం అనే అంశాలు మనిషికి మౌలికంగా కనిపించని శక్తుల మీద పెట్టుకొన్నాడు. మన మాతృభాషలు కేవలం ఐహికాలకు మాత్రమే పరిమితమయ్యాయి. ఆధ్యాత్మికాలు వచ్చేటప్పటికీ సంస్కృత, అరబ్బీ భాషలు శిరోధార్యమయ్యాయి. పూజలూ, పునస్కారాలు, ప్రార్ధనలలోనూ ఇంకా వివాహాది శుభకార్యాలలోనూ చివరకు అంతిమ యాత్రలో గూడ మంత్రోచ్ఛారణ లేనిదే ఏ మత సంబంధమైన ప్రక్రియలు జరగవు. మత గ్రంధాలను ఆయా భాషలలోనే చదవాలి. ఆ భాషలు దైవ భాషలుగా పరిగణించబడుతూ పవిత్రతను ఆపాదించుకొన్నాయి. వీటికి ఆగ్రవర్ణం వారే ఆధిపత్యాన్ని వహిస్తున్నారు.
  మనం ఉచ్చరించే మంత్రాలలో శబ్దప్రాముఖ్యత వైశిష్ట్యం ఉంది. వాటిని దేవాలయాలలోనూ, మసీదులలోనూ క్రైస్తవ ప్రార్ధనా మందిరాలలోనూ ఈ మంత్రాల ఉచ్చారణకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత నిస్తారు. గుళ్లలో, మంత్రోచ్ఛారణతో పాటు గంటలు మ్రోగిస్తూ పూజా ద్రవ్యముల సువాసనలతో ఒక రకమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తారు. ఇంకా కలిసిపాడే భజనలతోనూ, ఇతర వాయిద్యాలతో మ్రోగే శబ్దాలు అన్నీ అచ్చటకు వచ్చినవారిలో ఒక రకమైన వెసులుబాటును కలిగించి మనస్సును ఆతీత శక్తుల వైపు మరలిస్తుంది. ఒక్కొక్క దేవుని ప్రార్ధనకు ఒక్కొక్క మంత్రం ఉంది. “శుక్లాంబరధరం” విఘ్నేశ్వరునకు, “సరస్వతీ నమస్తుభ్యం” సరస్వతీ దేవికీ,“లక్ష్మీ క్షీర సముద్ర రాజపుత్రి” లక్ష్మీదేవికి,“శాంతాకారం భుజగశయనం” విష్ణువుకి , “వందేశంభుమపాతిం” శివునికి, “కమలాకుచ చూచుక కుంకుమతో “ వెంకటేశ్వరునికి పూజలు చేస్తారు. ఈ మంత్రాలన్నిటినీ మాతృభాషలోకి అనువదిస్తే వాటికి ఆధిపత్యం వహిస్తున్న వారంగీకరిస్తారా? భక్తులు ఆమోదిస్తారా? చేయగలిగే సమర్ధులు ముందుకు వస్తారా?
  ప్రార్ధనకు ఏ మంత్రాలూ అవసరం లేదు. నియంత్రించిన వేళల్లోనే చేయాలన్న అవసరమూలేదు. నిర్మలమైన మనస్సుతో, భగవంతునిపై ధృడ విశ్వాసంతో తన మాతృ భాషలోనే ధ్యానించుకోవచ్చు. తనలో ఉన్న దైవత్వాన్ని మేల్కొలుపుటకు ప్రార్ధించాలి. ధర్మాన్ని తప్పినడిస్తే మతం వ్యర్ధం. ధర్మాన్ని చక్కగా ఆచరిస్తే ఏ మతమూ అక్కరలేదు. మతాల సారాంశం అంతా ధర్మం మీదనే ఆధారపడి ఉంది. గుండెల్లోంచి వచ్చేదీ మనసు విప్పి చెప్పగలిగిందీ మాతృభాషలోనే.

 • తాడేపల్లి లలితా బాల సుబ్రహ్మణ్యం
  మంత్రాలుగా చెలామణి అవుతున్నవన్నీ మంత్రాలు కావు. వాటికి ఏ మహిమా లేదు. లేని మహిమల్ని వాటికంటగట్టారు జనం. ఉదాహరణకి హిందువులు చదివే తద్దినం మంత్రాలు వాస్తవానికి ఆపస్తంబ సూత్రంలో ఆపస్తంబుడు వ్రాసిన నిర్దేశాలు (directions) మాత్రమే.వందే శంభుముమాప
  తిమ్... లాంటివి కూడా మంత్రాలు కావు. కవులు కనిపెట్టి కట్టినవే. ఎటొచ్చీ అవి సంస్కృతంలో ఉండడం మూలాన అవి మంత్రాలనుకొని భ్రమిస్తున్నారు. అసలు వేదసూక్తాలన్నింటికి మంత్రాలనే generic name ఉన్నప్పటికీ అవన్నీ కూడా మహిమలు చూపించేంత మంత్రాలేమీ కావు. కొన్ని మాత్రమే ఉపాసనాయోగ్యమైన, మహిమాన్వితమైన, ఫలప్రదాయకమైన మంత్రాలు. వాటిల్లో కవిత్వాలు చాలా ఉన్నాయి. కానీ వాటిని దర్శించినది ఋషులు కనుక గౌరవిస్తామంతే !

  • Noorbasha Rahamthulla "ఖుర్ఆన్ గ్రంథమును అరబ్బీ భాషలోనే చదువవలెను అను నియమము ఉండుట వలన, అరబ్బీభాష అందరికీ తెలియకపోవడము వలన, ఖుర్ఆన్ గ్రంథము అందరికీ అర్థము కాలేదనియే చెప్పవచ్చును. నేడు ఖుర్ఆన్ గ్రంథము తెలుగు భాషలోనికి, మరి ఇతర భాషలలోనికి అనువదించబడియున్నా ముస్లీమ్లు మాత్రము మిగతా భాషలలో చదువకూడదు, అరబ్బీభాషలోనే చదువవలెనని వారి పెద్దలు చెప్పడము వలన, అరబ్దేశములో అరబ్బీభాష వచ్చిన వారికి తప్ప మిగతా దేశములలోని ముస్లీములకు ఖుర్ఆన్ గ్రంథము అర్థము కాలేదనియే చెప్పవచ్చును.ముస్లీములందరూ ఖుర్ఆన్ చదువలేదు కాబట్టి చదవని వారికి ఎటూ తెలియదు. అయితే
   ఖుర్ఆన్ చదివినవారికి అరబ్బీభాషరాదు కాబట్టి, వారికి కూడా తెలియదనియే
   చెప్పవచ్చును.
   ఇకపోతే అరబ్బీ భాషను నేర్చుకొన్నవారు మత పెద్దలుగాయుండుట వలన వారు తప్పక ఖుర్ఆన్ గ్రంథమును చదివియుందురు. అయితే భాషవచ్చి
   చదివినంతమాత్రమున వారికి ఖుర్ఆన్ గ్రంథము అర్థమయివుండునని చెప్పలేము.
   ఎందుకనగా! గ్రంథములోని ఆరువేల వాక్యములు అర్థమయినా ప్రవక్తగారు స్వయముగా చెప్పి వ్రాయించిన 236 వాక్యములు అర్థమయి వుండునని చెప్పలేము. ఖుర్ఆన్ గ్రంథములో ఆధ్యాత్మిక రహస్యమంతయూ రెండుమూడు వందల వాక్యములలో ఉండుట వలన, ఆ వాక్యములు పూర్తి అర్థమయివుండవని చెప్పవచ్చును."-----ప్రభోదానంద యోగి (జీహాద్ అంటే యుద్ధమా? 2014)
Noorbasha Rahamthulla ‘‘ భాష తెలియనప్పుడు, భావము అర్థముకానప్పుడు, ఆ గ్రంథమును ఎందుకు చదవాలి? తెలుగుభాషలోయున్న గ్రంథమును తెలుగులో చదువు కొని అర్థము చేసుకోవచ్చును కదా! అప్పుడు ఖుర్ఆన్లో ఏమున్నదో సులభముగా తెలియును కదా!అర్ధముకాని చదువు వ్యర్థము’’అన్నట్లు, అరబ్బీభాషలోని ఖుర్ఆన్ అర్థముకానప్పుడు అది వ్యర్థమే అగును కదా! చదివి ప్రయోజనముండదు కదా! అలాంటప్పుడు తెలుగు భాషలోయున్న ఖుర్ఆన్ గ్రంథమును చదువు కోవచ్చును కదా!
దేవుని జ్ఞానము అర్థమయ్యేదానికి ఖుర్ఆన్ గ్రంథమును చదువాలి గానీ, దేవుని లెక్కలో గుర్తింపబడేదానికీ, లెక్కించబడేదానికీ అని చదువ కూడదు. ఖుర్ఆన్ గ్రంథములో దేవుని జ్ఞానమున్నది కావున, దానిని తెలుసుకొనే దానికి గ్రంథమును చదువాలిగానీ, ఎవరిమెప్పుకొరకో చదువ కూడదు.అట్లే ఇతరులకు భయపడి వారు చెప్పినట్లు చదువకూడదు. నేను తెలుగులోనున్న ఖుర్ఆన్ను చదివాను. అది దేవుని గ్రంథమని నాకు అర్థమయినది. ఖుర్ఆన్ను అరబ్బీ భాషలోనే చదువాలని నేను చదివియుంటే అది దేవుని గ్రంథమని కూడా నాకు తెలిసేది కాదుకదా! దేవుని జ్ఞానము తెలుసుకొనుటకు ఖుర్ఆన్ గ్రంథమును మానవులకు దేవుడు ఇచ్చాడు తప్ప, ఫలానాభాషలోనే చదువమని చెప్పలేదు కదా! ‘‘ఇబ్రాహీమ్’’ అను పదునాల్గవ (14) సూరాలో నాల్గవ (4) ఆయత్నందు ఇలా కలదు . ‘‘మేము ఏ ప్రవక్తను పంపినా, అతడు దైవ విషయాన్ని స్పష్టంగా విడమరచి చెప్పటానికి వీలుగా తన జాతివారి భాషలో
మాట్లాడే వానినే పంపాము. ఆపైన అల్లాప్ా (దేవుడు) తాను కోరిన వారిని
అపమార్గము పట్టిస్తాడు. అట్లే తానుకోరిన వారికి సన్మార్గమును చూపిస్తాడు.
ఆయన సర్వాధిక్యుడు, వివేకవంతుడు’’ ఈ వాక్యములో దైవజ్ఞానమునకు విలువనిచ్చి
చెప్పాడుగానీ, భాషకు విలువను ఇవ్వలేదు. దైవజ్ఞానము అర్థమయ్యేదానికి
వానికి వచ్చిన భాషలో బోధించే బోధకున్ని పంపుతాను అన్నాడుగానీ, బోధకుడు
(ప్రవక్త) చెప్పిన భాషలోనే వినమనిగానీ, చదువమనిగానీ చెప్పలేదు కదా! దేవుడు
తన జ్ఞానమును వివరముగా తెలియజేయుటకు మనిషికి తెలిసిన భాషలోనే బోధించునట్లు బోధకున్ని పంపుతాను అని చెప్పినప్పుడు, తెలుగు భాషవచ్చు భక్తునికి తెలుగు భాషలోని ఖుర్ఆన్ గ్రంథమును ఇచ్చాడని ఎందుకు అనుకోకూడదు. 14వ సూరా, 4వ ఆయత్ ప్రకారము దేవునిమాటను వినగలిగితే, దేవుని మాటప్రకారము ఖుర్ఆన్ గ్రంథమును ఏ భాషలోనయినా చదువవచ్చును. అట్లుకాకుండా దేవునిమాటను ప్రక్కన బెట్టి మతపెద్దల మాటను అనుసరిస్తే ఖుర్ఆన్ గ్రంథమును అరబ్బీ భాషలోనే చదువవలసియుండును.
-----ప్రభోదానంద యోగి (జీహాద్ అంటే యుద్ధమా? 2014)
  • Habeebulla Shariff ఔను ఇలాంటి ఛందస వాదుల్ని ఇస్లాం ని తగ్గించే వాళ్ళని ఖండించాలి ఇస్లాం అంటే విశ్వ మతము అని తెలియజేయాలి

   • Srinivas Gopalanagaram దైవ జ్ఞానాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోని ఇతరులకు తెలియజేసిన నూర్ భాషరహమతల్లా గారికి మా ధన్యవాదములు
   • Noorbasha Rahamthulla భూమ్యాకాశాలలోని అణువణువూ ఆయనకు చెందినదే.
    పరలోక జీవితానికి బదులు ప్రాపంచికజీవితానికి ప్రాధాన్యమిచ్చే అవిశ్వాసుల్ని
    సర్వనాశనంచేసే కఠినశిక్ష కాచుకొని ఉంది.వారు ప్రజలను దైవమార్గంలోకి

    రాకుండా నిరోధిస్తున్నారు; దైవమార్గాన్ని తమ మనోవాంఛలకు అనువుగా
    వక్రీకరింప జేయగోరు తున్నారు. వారసలు మార్గభ్రష్టత్వంలో చాలా దూరం
    కొట్టుకుపోయారు.
    మేము పంపిన ప్రతి ప్రవక్తా విషయం విడమరచి చెప్పడానికి వీలుగా తన జాతి
    ప్రజలు మాట్లాడే భాషలోనే మా సందేశం ప్రజలకు అందజేశాడు.(14:2-4)
     Indusri Subramanyam Chowdary ‘‘ఇబ్రాహీమ్’’ అను పదునాల్గవ (14) సూరాలో నాల్గవ (4) ఆయత్నందు ఇలా కలదు . ‘‘మేము ఏ ప్రవక్తను పంపినా, అతడు దైవ విషయాన్ని స్పష్టంగా విడమరచి చెప్పటానికి వీలుగా తన జాతివారి భాషలో
    మాట్లాడే వానినే పంపాము. ఆపైన అల్లాహ్ (దేవుడు) తాను కోరిన వారిని
    అపమార్గము పట్టి
    స్తాడు. అట్లే తానుకోరిన వారికి సన్మార్గమును చూపిస్తాడు.
    ఆయన సర్వాధిక్యుడు, వివేకవంతుడు’’ అద్భుతమైన వాక్యం ఇది. ఇదే వాక్యాన్ని అరబ్బీ భాషలో చెప్పి ఉంటే నాలాంటి వాడికి ఓ ముక్క కూడా అర్థమయ్యేది కాదు!. తెలుగు వాడిని కాబట్టి తెలుగులో చెప్పడం వలన నాకు అల్లాహ్ (దేవుని) మీద విశ్వాసం రెట్టింపై దేవుని మార్గంలో ప్రయాణిచేదానికి సులువుగా ఉన్నట్లైనది. భాష కన్నా భావం ముఖ్యం అనే సూత్రం ప్రకారం దేవునికి భాషా పాండిత్యం కన్నా భావ పాండిత్యమే మిన్న అని నేను అనుకుంటున్నాను. అపమార్గం పట్టినవారు చివరకు అల్లాహ్ (దేవుని) మాటను కూడా పెడచెవినపెట్టి వారి వాదనే గొప్పదని నిరూపించుకొనుటకు వాదనకు దిగుతారు. దేవుడు (అల్లాహ్) అందరి వాడే కాని కొందరి స్వార్థపూరిత మనసులు కల్గిన మనుషులకు ఆయన వాక్య వివరణ అర్థమవ్వదు. అర్థం కాకపోగా అపార్థం చేసుకొని చాలా మందిని వక్రమార్గం పట్టిస్తారు. అది సైతాన్ పనే అని ఏమాత్రం గ్రహించలేరు. ఎందుకంటే వారి భావాలలో దేవుడు వారికి దూరంగా ఉన్నాడు కనుక.
    Noorbasha Rahamthulla మేము మా గ్రంధంలో యావత్తు మానవుల మార్గదర్శనం కోసం స్పష్టమైన ఆజ్నలు హితవులూ జారీ చేశాం.వాటిని ప్రజల ముందు వెల్లడించకుండా దాచేవారిని దేవుడు శపిస్తున్నాడు.శపించేవారుకూడా వారిని శపిస్తున్నారు.అయితే జరిగిన దానికి పశ్చాత్తాపం చెంది వ్యవహారశైలిని సరిదిద్దుకొని దాచిన దేవోక్తులను ప్రజలకు వెల్లడించేవారిని నేను క్షమిస్తాను”బకరా :159,160
    *”ముఠా నాయకులు దేశంలో ఎల్లప్పుడూ అలజడులు రేపుతుంటారు.సమాజ సంస్కరణ కోసం ఒక్క మంచిపనీ చెయ్యరు” నమల్:48
    *”దేశంలో ఎలాంటి సంస్కరణ సంక్షేమ కార్యక్రమాలూ చేపట్టకుండా హద్దులు మీరి అలజడులు రేకెత్తిస్తూ తిరిగేవారికి విదేయత చూపకండి” షు ఆరా :152
    * “నేను మాత్రం నాకు చేతనైనంతవరకు పరిస్తితిని చక్కదిద్దాలని భావిస్తున్నాను” హూద్:88
     Noorbasha Rahamthulla “మేము మిమ్మల్ని మధ్యస్థ సమాజం (ఉమ్మతే వసత్ ) గా చేసాము “ బఖరా :143
    “ఉమ్మతే వసత్ అంటే ఉన్నతమైన,శ్రేష్టమైన వర్గం.అది న్యాయం,సమభావం,మధ్యేమార్గ వైఖరిపై స్థిరమై ఉంటుంది.అది ప్రపంచ జాతుల మధ్య నాయకత్వపు స్థాయిలో ఉంటుంది.ప్రవక్త ప్రతినిధులు
    గా వీరు రేపు దేవుని ఎదుట నిలబడి ప్రవక్త చెప్పిన విషయాలన్నీ సామాన్య ప్రజలకు చేరవేశామనీ, చేసి చూపామనీ, ఎలాంటి కొరతా చూపలేదనీ సాక్ష్యం చెప్పాల్సి ఉంటుంది.ఈ సముదాయంలోని మనుషుల మాటలు,చేతలు,ప్రవర్తనను చూసే ప్రపంచం ఒక్కొక్కటీ తెలుసుకోవాలి.దైవ భక్తి అని దేన్నంటారో,రుజువర్తనమంటే ఏదో,దేన్ని న్యాయమని అంటారో,ధర్మం
    సత్యం అంటే ఎలా ఉంటాయో ప్రపంచం వారి ద్వారానే నేర్చుకోవాలి....
    ముస్లిములు ఎంతో ఘోరంగా పట్టుబడతారు.ఈ నాయకత్వపు గర్వం ముస్లిములను అక్కడ
    నిలువునా ముంచి వేస్తుంది.ముస్లిముల నాయకత్వపు కాలంలో వారిచేత
    వాస్తవంగా జరిగిన తప్పిదాల వల్ల ఎన్నెన్ని దుర్మార్గాలు ప్రపంచంలో
    వ్యాపించాయో,ఎన్నెన్ని కలతలు ,కల్లోలాలు ,ఉపద్రవాలు దేవుని భూమిపై సంభవించాయో,వాటన్నిటి కారణంగా ఇతర దుష్టాగ్రేసరులు,మానవులు, జిన్నుల్లోని షైతానులతో పాటు ముస్లిములూ పట్టుబడతారు.ప్రపంచంలో పాపం,దౌర్జన్యం,దుర్మార్గం,తుఫానులా స్వైరవిహారం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరెక్కడ చచ్చారు? అని ముస్లిముల్ని నిలదీయడం ఖాయం “(ఖురాన్ అవగాహనం, బఖరా :143 కి వ్యాఖ్యానం )
    ”విశ్వాసులారా
    ఇకనుండి ప్రపంచ మానవులకు మార్గదర్శనం చేస్తూ వారిని సంస్కరించడానికి
    రంగంలోకి తీసుకురాబడిన శ్రేష్ట సమాజం మీరే.మీరు మంచి పనులు చేయమని ప్రజలను ఆదేశిస్తారు.చెడులనుండి వారిస్తారు” అలీ ఇమ్రాన్ :104,110
    “ధర్మ సంస్థాపనా బాధ్యత నిర్వహించవలసిన ముస్లిం సమాజం కూడా చెడులలో కూరుకుపోయింది.ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో
    ధార్మిక సామాజిక స్పృహ కలిగిన ముస్లిములు చెడును త్రుంచి మంచిని
    పెంచే బాధ్యత తీసుకోకపోతే సమాజ పతనానికి దేవుని సమక్షంలో ప్రధాన
    బాధ్యులు వారే అవుతారు”(ఖురాన్ భావామృతం , అలీ ఇమ్రాన్ :110 కి వ్యాఖ్యానం)
     Iqbal Ahamed It seems that Mr. Mushtaq Ahamed, Kakinada is a devout of Moulana Moudoodi as he interpreting the history as it suits his master's voice
     Noorbasha Rahamthulla ( ఆంధ్రపత్రిక 19.7.1987)
    • Iqbal Ahamed Urdu is neither the mother tongue of Muslims all over the world nor the language of Quran. We Muslims particularly Indo-Pak , made this as our language communicable in our Mosques. Muslims of Andhra Pradesh, have miserably failed as they neither could understand & communicate in Urdu nor they tried to adapt the language Telugu - the language of the land - which they used for their bread & butter but failed to use in their Mosques as they felt using it as a taboo.(While Malayalees & Tamilians made better use of their language) Never are restrictions imposed for translating the Holy Qur'an as right from the time of our Holy Prophet, The Holy Qur'an has been translated in parts and translated in different languages . The blame squarely lies on us , it is our responsibility to learn the language of the Qur'an and to translate it in vernacular languages so that the layman could utilise it for his spiritual upliftment. ( For details of Translations of Holy Qur'an you may please refer :Wikipedia)
    • Mirza Afroz Baig allah ku bhasha ku elanti sambandham ledu ane meebhavana ekibhavistaanu.. okka vishayam emitante khuraan nu arabic bhasha lone chadavaali ani endukantaarante andulo padaalu vere A itara bhashalo vundavu EX: alif,ain,hamza, suad,seen,saa, ilantivi inka konni vunnaai kaani anuvaadinchi ardham chesukovadamlo tappu ledu.
    • Mirza Afroz Baig Quraan nu anuvaadinchi nanduki "maududi" gaari pai fatfa raaledu andu konni padaalaku arthaalu verega rashaaru kaabatti...
    • Shaik Abdul Kareem Islam pina arabbula adhipathyam valla chala anardhalu jaruguthunnayi...akkadi wahabi islam nu...radicalisation nu prapamcham pina rudduthunnaru...
    • Iqbal Ahamed Islam pyna yevvari aadhipatyam aneydhey ledhu. Yenkantey JagadPravakta {Sa.al.S} gari pravachanala nanusarana prakaram "itarula pai Arabbu adhikaradhipati kadu tadvidhamugane ye itarudu Arabbu pai adhikaram chalayinchaledu. Kevalam sadgunalu to Allah Sarveswaruni patla bhakti vinaya vidheyatalato aradhinchu vaare sarva sreshtulu" {The last sermon of Holy Prophet [Sa.al.S] at Mount Araafat}. Meeru chepputunnadhi Saud vansasthulu Arabia pai tama praabhavani nilupukunenduku 'HEJAJ' (ARABIA) Desaanike tama vamsam peru pettesi 'Arab' nu "Saudi Arab"ga 'Kingdom of Saudi Arabia' ga Naamakaranam chesesi, taame asalaina 'Salaf' ante 'mottamodhati vaaramani' taamu anusarinche Abdul Wahhab Najadi suchanalane asalu sisalaina Islam dharmamani tama dhaggaraunna Petro Dollarlato itara peda desala muslimlanu vipareetamaina pracharamu taamu kattinchina masjidla, madrasala dwara chesaru. Amaayakulu veeri puttu purvottaraluyerukaka, veeru 1900 taruvata muslimlanu bayabrantulu chesi Wahhabism stapincharannadhi telusukoledu
    • Abdulqadir Umari ఆత్మీయ సోదరులారా! మనం భారతీయులం, మన భాష తెలుగు అయినప్పటికినీ ఆంగ్లం చదువుతున్నాము. అవగాహన చేసుకుంటున్నాము. ఆంగ్లంలో సంభాషిస్తున్నాము. ఆంగ్ల పుస్తకాలను తేట తెలుగులో అనువదిస్తున్నాము. ఒకప్పుడు తెల్లదొరల్ని శత్రువులుగా భావించిన మనం వారి భాష పట్ల ఎంత మక్కువ చూపుతున్నామంటే మాతృభాషకు కూడా ద్రోహం తలపెడున్నాము అంటే అతిశయోక్తి ఎంత మాత్రం కాదు.
     దివ్య ఖుర్ ఆన్ అంతిమ దైవ గ్రంథం అంతిమ దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) పై విశ్వప్రభువైన అల్లాహ్ తరుపునుండి అవతరించిన దివ్యగ్రంథం. యుగాలు గడిచినా నేటికీ సురక్షితంగా ఉన్న ఏకైక దివ్యగ్రంథం.
     ఈ గ్రంథాన్ని పారాయణం చేయాలి. అందులోని సందేశాన్ని అర్థం చేసుకొని మసలుకోవాలి. దీని కోసం అనువాదాలున్నాయి. అందరూ సులభంగా అర్థం చేసుకోగలరు. చిత్తశుధ్ది ఉన్నవారు ఇహపరలోకాల సాఫల్యాన్ని కాంక్షించే శుభాత్మలు ఈ పవిత్ర గ్రంధాన్ని చదివి సత్యామృతాన్ని ఆస్వాదించారు.ముస్లిములుగా జీవిస్తున్నారు.
     దివ్యఖుర్ ఆన్ సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ అరబ్బీ భాష నేర్చుకోవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పడం పెద్ద పొరబాటు. భారత రాజ్యాంగం గురించి తెలుసుకోవడానికి భారతపౌరులందరికి ఇంగ్లీషు భాష వస్తుందా? భాష రాదని రాజ్యాంగం గురించి తెలుసు కోవలసిన అవసరం లేదా?
    • Indhu Sri Srinivas పవిత్ర ఖురాను గ్రంథాన్ని అల్లాహ్ సర్వమానవాళి కొరకు అందించాడు. అందులోని భావాన్ని గ్రహించి దేవుని ఆఙ్ఞ ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు నడవాలనికోరుకుంటున్నాను. మత ఆచారముల కంటే గొప్పగా దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించవలయును.
Fazlur Rahman Satanu manishiki bahiranga satruvu.
Kondari balahena viswasam karanam ga me ....... "ela ayepoyaru".

 • Mohammed Rafee Chedu leka pothe manchi ki viluva ledu
 • Nalini Mohan Kumar Kalva ఒకేమతంలోనే రెండు వర్గాలమధ్యన జరుగుతున్న నరమేధానికి కారణమేమిటి?. ఖుర్ ఆన్ ను విశ్వసించడంలో తేడానా? . అన్వయించుకోడంలో పోటీనా ?. అర్ధం కావట్లేదు .
 • Noorbasha Rahamthulla ఇంత మంచి వాక్యాలను రోజుకు అయిదు పూటలా చేసే నమాజులో పఠిస్తున్నా అవి అర్ధం కాకపోవటమే ప్రధాన కారణం.ప్రార్ధనల్లో గ్రంధ పఠనం మాత్రుభాషల్లో జరిగితే తాము అల్లాకు ఏమని నివేదిస్తున్నామో ఎప్పటికప్పుడు అక్కడికక్కడే తెలిసిపోతుంది కాబట్టి హ్రుదయాలు కరుగుతాయి.అర్ధమయ్యే ఆరాధన మనిషిలో ఆర్ధ్రత కలిగిస్తుంది.విశ్వాసం బలహీనం కావటానికి కారణం ప్రార్ధనను అర్ధం కాని కర్మకాండలా యాంత్రికంగా కొనసాగించటమే.సాతాను తనపని ఇలా కానిస్తున్నాడేమో!ఎందుకంటే దైవధర్మాన్ని ఎవరికీ అర్ధంకాకుండా చేసేవాళ్ళూ,అర్ధంకాకపోయినా ఆచారం పేరుతో మూర్ఖంగా అజ్నానంలోనే కొనసాగే భక్తులు,అర్ధం అయినా దుర్మార్గపు పనులకే పాల్పడదలుచుకున్న కపట వేషధారులు అంటే సైతానుకు భలే ఇష్టం.
 • Mohammed Rafee We may not understand but Bin 🚮 laden definitely knew
 • Fazlur Rahman Noorbasha Rahamthulla ji.
  Meru cheppedi chesi chupincha vachu kada !
  enta kalanga meru chesindemito cheppandi.
 • Noorbasha Rahamthulla వ్యక్తిగత విమర్శ మాని అసలు విషయాన్ని వివరించండి.మీరు వ్యక్తిగతంగా ఇన్నాళ్ళూ ఏం చేశారో నేను అడగలేదే.మనం చేసే తప్పుల్ని సాతాను మీదకు నెట్టి సరిదిద్దుకోకపోవటం మరీ తప్పు.
 • Fazlur Rahman Good Noorbasha Rahamthulla ji.
  Manishi Devuni viswasinchadam antene !
  Tana esta estalu vadaladam.
  Dayvabestam koraku jevinchadam.
  Manaku nachina nirnayalu Dayeva Dharmamu anukovadamu tappe kada !
  eavarayena tanakista mayena dharmam prakaram jevincha vachu gani Dani niyamalu lo marpu cheyali anukovadam tappe kada.
 • Ahmad Ali M 90% of Indian Muslim prayers are mechanical, as said by noorbasha . It is very good suggestion to understand at least what we pray!
 • Fazlur Rahman Ahmad ji .......% Muslims "peruku matrame" Muslims.
  eamicheddam ?
 • Noorbasha Rahamthulla మనిషిని చంపటం.హిసించటం.,దొంగతనం,అబద్దం,..లాంటివన్నీ తప్పులే.ప్రార్దన మాత్రుభాషలో చెయ్యటం తప్పు ఎలా అవుతుంది?
 • Fazlur Rahman why prayer in Arabic?

  1. Allah has taken the responsibility 2 protect Quran
  2. Translation always differ, to follow any one's raise confusion & conflict.
  3. Arabic is a rich language & most of its words do not have the same meaning in the other languages, therefore it requires explanations in many words, then how come in prayer an explanation is given.
  4.Quran will guide the Humanity till Doom's Day & reply all the Questions of changing world. Arabic language has that flexibility to deal with
  5. Quran is revealed in Arabic which is easy to memorise by the help of Allah, no other language has this quality thats Y children are also Hafiz (memorise) easily.
  6. Most of non muslim learn Arabic 2 work in Gulf.
  7.We teach our children in more than one language so that they can earn in the worldly life.
  8. If the importance of the life here after persists, definitely we opt to teach our children Arabic & we ourselves will try 2 Understand the exact meaning of the Quran rather than depending on the Translations.
  9. Prayer in Arabic means that we are following exactly what prophet practice but to make it fruitful require the understanding of Arabic, where we are failing
  10. To fulfill the faith & Commitment towards Allah's command it is obligatory to follow the instruction given by Him & we are not free to have our choice in Islam which means Complete Surrender.
  11. As for the Namaz is concerned we have 2 follow Arabic language strictly. When You finish the Namaz then you can make Dua (prayer) in any language.
  12. ALLAH listen to you in any language if you call Him by Heart but He has set the rules for performance of salath (prayer) in Reciting Quran only and do practice as Prophet pbuh has done.
 • Noorbasha Rahamthulla మాత్రుభాషలో ప్రార్ధన చెయ్యటం తప్పు ఎలా అవుతుందో చెప్పండి
 • Fazlur Rahman Mundu meru
  Devuni esta prakaram ga jevincha dalachu kunnara.
  Me esta prakaram jevincha dalachu kunnaro "Telchu kondi" Noorbasha Rahamthulla ji
 • Noorbasha Rahamthulla అడిగిన దానికి జవాబివ్వండి.మాత్రు భాషలో ప్రార్ధన దేవుడికి ఇష్టముండదా?అది ఎలా తప్పు అవుతుంది?
 • Fazlur Rahman Devudu "akkara lenivadu".
 • Penmetsa Abhimanya Raju రెహమాన్ జీ ,
  'ఖుర్ ఆన్ ' సర్వ మానవులకు సంబంధించిన దైవ జ్ఞానము , అందరికి ' అల్లాహ్' ఆరాధనల భావము తెలియనప్పుడు , అరబిక్ భాష నేర్చుకోవలా !
 • Fazlur Rahman Unity nimittam kanesam 7 vakyalu vachina saripotundi.
  Penmetsa Abhimanya Raju ji.
  Prapanchika vyathigata prayoja nala nimittam "anya bashalu" entho sreddatho nerchu kune e rojullo "Basha asalu vishayame kadu".
 • Noorbasha Rahamthulla అసలు అవసరమైన విషయమే భాష.అర్ధంకాని భాషలో ప్రార్ధన యాంత్రికమే.అరబీని సంస్కృతాన్నీ ఇంకా జీవనోపాధికి అవసరమైన ఎన్నో భాషల్ని మనిషి నేర్వక తప్పదు.ఎన్ని భాషలు వస్తే మనిషికి అంత పరిధీ,బలమూ పెరుగుతాయి.అవసరమొస్తే అరబీ వాళ్ళు కూడా తెలుగు నేర్వకతప్పదు.అది సహజం.కానీ ఈ దేవుడి భాష పిచ్చిముదిరి ఏ స్థాయికెళ్ళిందంటే రేపు దేవుడు అరబీలోనే తీర్పులిస్తాడట,పుట్టిన పిల్లలకు ఏ భాషా నేర్పకుండా అడవిలో వదిలేస్తే వాళ్ళకు అరబీ భాషే వస్తుందట,మరణానంతరం అరబీ భాష ఆటోమాటిక్ గా అందరికీ వచ్చేస్తుందట. సమాధిలో ఆన్సర్ అరబీలో ఇచ్చేదాకా మిత్రకా సుత్తిదెబ్బలు తప్పవట.సర్వ జీవుల భాషలన్నిటికీ కూడా ఇలాంటి మహిమలూ మహత్యాలూ అద్భుత శక్తులూ ఉంటాయి అంటే ఒప్పుకోరు.పోనీ మాతృభాషలో చేసే ప్రార్ధన ఎందుకు తప్పో,ఎందుకు ఫలించదో చెప్పలేరు.ఇదెక్కడి న్యాయం?
 • Fazlur Rahman Meru nasthikulu vale matladu chunnarani pisthondi.
  Nijanga aasthikulu ayete cheppandi javabu estanu Noorbasha Rahamthulla ji.
 • Noorbasha Rahamthulla జవాబు ఎవరో ఒకరు ఇస్తారులెండి.ప్రతి వ్యక్తి అంతరంగాల పరిశోధన చేయటం దేవుడి డ్యూటీ. ఆస్థిక హేతువాది ని నాస్తికుడి గా భావించకూడదు.
 • Fazlur Rahman Good.
  aasthika hethuvadi
  Nathika hethuvadi Undaru Noorbasha Rahamthulla ji.
  e vishayam lonu meru spstanga lerani anipisthondi.

  Meru nannu apardam chesukokandi.
  Vishaya paranga nenu "nerchu kuntanu, nerputanukuda"
 • Noorbasha Rahamthulla కందుకూరి వీరేశలింగం ఆస్తికహేతువాది. ఆస్తిక హేతువాదులు: మతంలో ఉంటూనే అహేతుక విషయాలను ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. మూఢాచారాలను సంస్కరించాలని చూస్తారు. నాస్తిక హేతువాదులు: దేవుడిని పూర్తిగా ఒప్పుకోరు. ప్రతి దానికీ కారణం ఉంటుందని నమ్ముతారు.మా త్రు భాషలో ప్రార్దన ఎందుకు తప్పో చెప్పనేలేరా?
 • Mohammad Shabaddin Andra telangaaana lo maatladedi telugu bhaashe kada mari enduku vidipoyaaru
 • Fazlur Rahman Noorbasha Rahamthulla Ji.
  Tana "manasu" ni Devudi ga chesu kunna varu "Devuni Pravaktha" lanu anusarincha leru.
 • Noorbasha Rahamthulla దేవుడిని ప్రవక్తను అనుసరించాలంటే మనసు పనిచెయ్యకూడదంటారా?
 • Fazlur Rahman Manasu kallem leni gurram la , chukkani leni navala vadala kudadu antanu Noorbasha Rahamthulla ji.
 • Noorbasha Rahamthulla మనసుతో ఆలోచించకుండా గుడ్డిగా మనిషి యంత్రంలా కూడా కాకూడదు మరబొమ్మలా అసలే మారకూడదు.దేవుడే ఇచ్చిన మనసును దేవుడే తన ఆరాధనలో వాడొద్దంటాడా? ఎవరికైనా మనసు తన భాషలోనే అర్ధమౌతుంది,అర్ధం చెబుతుంది.అర్ధాన్ని అడ్డుకోవటం అనర్ధహేతువు.
 • Fazlur Rahman Noorbasha Rahamthulla ji
  Meru telugulo namaz chesukuntunnara ?
 • Noorbasha Rahamthulla మీరు తెలుగులో చెయ్యరా
 • Fazlur Rahman Nenu namaz Arabic lo e mam ni anusa risthanu.
  Telugulo Due chesu kuntanu Noorbasha Rahamthulla ji
  Mari tamaru eala chestaro cheppandi.
 • Noorbasha Rahamthulla అరబీలో చేసే నమాజు అర్ధా న్ని మనసులో ఏ భాషలో అనుకుంటారు
 • Fazlur Rahman Noorbasha Rahamthulla ji.
  Nenu adigina daniki samadhanam cheppalanipincha Leda ?
 • Noorbasha Rahamthulla నేను అడిగిందానిని పక్కన పెట్టారేం
 • Fazlur Rahman Meremito eppudu cheppaledu.
  Bahusa cheppa lerani anipisthondi.

  Meru adigina daniki javabu echanu, estanu kuda.
 • Noorbasha Rahamthulla మళ్ళీ అడుగుతున్నాను.మనిషిని చంపటం.హిసించటం.,దొంగతనం,అబద్దం,..లాంటివన్నీ తప్పులే.ప్రార్దన మాత్రుభాషలో చెయ్యటం తప్పు ఎలా అవుతుంది?
 • Fazlur Rahman Malli chebutunnanu Noorbasha Rahamthulla ji.
  # vaythi gatam ga thoti manishi ni champatam tappu.
  Chatta prakaram champatam tappu kadu. Okay.
  # vyathi gatham ga Prardhana matru bashalo chesu kovadam tappu kadu.
  islam chatta prakaram prardhana cheyaka povadam tappu.
 • Noorbasha Rahamthulla ఈ మాట మొదటే చెబితే సరిపోయేది.అనవసరంగా నా సొంత విషయాలు అడుగుతూ సాగదీశారు.నేను ఆస్తిక హేతువాదిని.నా మాత్రుభాషలోనే ప్రార్ధిస్తాను.అది తప్పు అనే చట్టం ఏదైనా ప్రభుత్వం చేస్తే తప్పక లోబడుతాను.
 • Saketh Sairam Khuran lo surah lu Allah Gabriel dootha dwara Mohammad pravaktaku sandesham ga pampabadinavi. kabatti Arabic bhasha lo unna aa padalu pavithramainavi mariyu sakthi vanthamainavi. Kabatti Namaz lo vere bhasha loni padala kante aa padalane uchcharinchadam samanjasam. Meeru annatlu Dua telugu lo cheskovachchunu. Namaz lo ni Arabic padalaku ardam telusukovatam atyantha avasaram. Lekunte aa Namaz ku viluva undadu. Endukante manam Namaz chestunnappudu aa Namaz enduku chestunnamo , evariki chestunnamo vati ardam yemito manasikam manaku telisi undali kada?!
 • Fazlur Rahman Unscientific vidanam medi avuno kado chusukondi.
  # Asthika hethuvadam tappu
  hethuvadam siddanta retya adi vokkate !
  Avunokado chudandi.
  Meru Muslim aye islam nu voppu kunnapude aa chattam meku varthisthundi.
  Matha paramayena vishayamlo mana rajyangam lo vunnade ekkuva !

  eppatiki meremito chepparu ! Cheppaleru kuda !
  eppatiki meremito meke teliyado leka telisina cheppa gudadu anukunnaro
  enkemayenano.... Allahkareem.
 • Noorbasha Rahamthulla మీరు అరబీలోనే చెయ్యండి.అది మీ ఇష్టం.నాకు అది మోయలేని కాడి.అల్లా నా మొర తెలుగులో వింటున్నాడు.వాకు ఏ ఇబ్బందీ లేదు.
 • Noorbasha Rahamthulla కందుకూరి వీరేశలింగం ఆస్తికహేతువాది. ఆస్తిక హేతువాదులు: మతంలో ఉంటూనే అహేతుక విషయాలను ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. మూఢాచారాలను సంస్కరించాలని చూస్తారు. నాస్తిక హేతువాదులు: దేవుడిని పూర్తిగా ఒప్పుకోరు. ప్రతి దానికీ కారణం ఉంటుందని నమ్ముతారు.
 • Fazlur Rahman Nasthikulu "hetuvadanni" tamaku anukulam ga eala matladu chunnaro alage aasthika hethuvadamu ani( k v p) me lanti kondaru matladu chunnaru.
  rendu tappudu dhoranule.
  (Purva nichita abiprayalatho hethuvadanni tamaku anukulam ga matladadam)
  Hethu vadanni danini daniga chudadam enka varu nerchu kovalasinadi gane vunnadi.
 • Fazlur Rahman Noorbasha Rahamthulla ji
  Nijam gane Arabi meku kadi ayete me abbaye pelliki pandithu latho Arabic kuthba enduku chadivincharu ?
 • Noorbasha Rahamthulla మీకు నచ్చకపోతే మానెయ్యండి.ఇదే శాసనం అనకండి..ఇది ప్రజస్వామ్య యుగం.చట్టానికి లోబడదామని చెప్పానుగా.
 • Noorbasha Rahamthulla తెలుగులో నిఖానామా రాలేదు కాబట్డి.వకఫ్ బోర్డు కు పత్రికా ముఖంగా నేను చేసిన విజ్నప్తి మీ దృష్టికి రాలేదనుకుంటాను.
 • Fazlur Rahman Xaminchandi sir !
  Meru vokasari adigina prsnaku me gurinchi
  "Nam ke vasthe Muslim" ani cheppinatlu gurthu.
  Adi kuda
  Muslim pettina Peru.
  Allah Quran lo "Muslim" ani matrame cheppadu.

  Okay THQ Noorbasha Rahamthulla ji.
 • Noorbasha Rahamthulla అవును.నామకార్ధ ముస్లిమునే.అంటే పేరుకు మాత్రమే జనాభా లెక్కల్లో ముస్లిమును అని అర్ధం. అరబీ ఆచారాలలో మీ అంత నిష్ఠాగరిష్టుణ్ణి మాత్రం కాదు.వాస్తవానికి మీరుకూడా ఆస్తిక హేతువాదే.అసలు మతస్థులు అందరూ ఆస్తిక హేతువాదులే.మీరు హిందూ కుటుంబం నుండి ముస్లిమ్ గా మారేటప్పుడు మిమ్మల్ని మార్చింది ఆస్తిక హేతువాదమే.ఇతరమతాలలోని లోపాలు వెతికేటప్పుడు మీరు మంచి హేతువాదిలా వాదిస్తారు.స్వమతంలో మాత్రమే అన్నీ బాగున్నట్లు అనుకొని హేతుబుద్ధిని వదిలేస్తారు.నాస్తిక హేతువాది ఆస్తిక హేతువాదిని కూడా ఇలాగే ప్రశ్నిస్తుంటాడు.మనిషి మంచిని గ్రహించి చెడును వదిలెయ్యాలి.వ్యక్తిగతంగా గానీ చట్టప్రకారం గానీ మాత్రుభాషలో ప్రార్ధన చెయ్యటం నేరంగా ఎప్పటికీ పరిగణింపబడదు.
 • Fazlur Rahman etara matalalo lopalu vetakadam "tappu vidhanam".
  Meru annattu nenu islam sweka rincha daniki karanamu purvapu matala loni lopalu kadu.
  Devudni viswasisthu aayana pampina pravakthalu andarini viswasisthu chivari Dayeva pravaktha ga Muhammad(s) ni viswasinchi anusaristhunnanu Noorbasha Rahamthulla ji.
 • Noorbasha Rahamthulla karanamu అన్నారు చూడండి.అదే హేతువాదము.ఎవరి కారణం వారికి ఉంటుంది.తప్పులు వెతకకుండా ఎవరిదారిన వారినిపోనివ్వటం ఉత్తమమని ఒప్పుకున్నారు.శుభాకాంక్షలు.
 • Fazlur Rahman Tappuga ardam chesu kunnaru.
  # karya karanala chudadam "hethuvadamu"
  # eavari karanalu variki vudavu.
  ...See More
 • Noorbasha Rahamthulla మీ బోధ మీరుచెప్పండి.ఇతరుల తప్పులు వెతకను అన్నారు.వినని వాళ్ళను వాళ్ళదారిన వాళ్ళను పోనియ్యాల్సిందేగా
 • Fazlur Rahman 100% correct ! Noorbasha Rahamthulla ji.
  Kani vari "sreyobilashi" ga velunu batti nokki cheppadam jaruguthuntundi.
 • Jawahar Konki Godavari Bible Manushalanu siluva premato Marchagaliginanta Quran tana jihadi khadgamuto mariyu kristu siluvapremanu khandistu tane akharigrandham ane moudyamto maarchaleka poyindi. quran baanisalu enta goppalu cheppukunna vaapu balupu kaadugaa? quran telugu lo itara bhashala loki anuvadincha badite baanisalaku swatantramu vasundane devatala gana naaayakudu translate cheyyakudadani muhammed ku ajna icchadu.
 • Gaffar Gaffar NAMAZ (praadhana) sambhandinchinata waraku,VISHWASAMU toh kudina ''SHARIRAKA BASHA'', ''NAMAZ'' acharinche koddi migatha vishayalu ardhamu kuda telusthundi...Maanawaali antha okate,andaru samanulu ani teliyacheyadame ''ISLAM'' laqshyamu,prathi vishayamu lo sarva maanawaali ki ''COMAN'' ga kanipenche acharana,alawatlu,kramsikshana,bodhana,chaala vishayalu mudiwadi unnavi...''MUSALMAAN OKKADE PRAPANCH POURINI GA KANAPADATADU''Andari aacharana okelaga untoondee,1.KALEEMA COMAN,2.AZAN COMAN,3.NAMAZ COMAN,5.ROZA COMAN,6.SALAAM COMAN,7DASTHAR COMAN,8.NAMES COMAN,9.DRESS CODE COMAN,10.EADH COMAN...eela cheppukunte chala woonnavi...Hadith and Quraan prapancha bashala lo anuvadincha badinadi,manaku kawalsina bashalo chaduwoo ko vachchu...tappulu unte allah nannu skhaminchaali...(PRAPANCHA SHARIRAKA BASHA SHASRAGNULA PARISHODHANA TELUSUKUNTE BAWOONTUNDI)...
 • Ahmad Ali M I like Mr. Noorbasha's comment ...."దేవుడిని ప్రవక్తను అనుసరించాలంటే మనసు పనిచెయ్యకూడదంటారా?" .... It is tough to answer by many of us ... If we get the answer for this, we can attain the peace ...

 • Sheik Mohammad Most of the Muslims read Quran in Arabic. But, a few of them know the meaning. If we read the Quran in other languages, we cannot pronounce it properly. After all, one should know the meaning and at the same time it should be followed. Knowing the things through other (own) languages is good. It is easy to follow the 'sayings'.
  https://www.facebook.com/nrahamthulla/posts/445912995440696?notif_t=like లోనూ,  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786586081373384&set=a.233025936729404.60739.100000659993594&type=1&theater లోనూ  పై చర్చ జరిగింది.పై చర్చలోకి రాని కొత్త విషయాలు ఎవరైనా చెప్పదలిస్తే పై లింక్ పేజీలో గానీ ఇక్కడగానీ కామెంట్ చేయవచ్చు.